Bibliskt bildande bilder

I det kristna Västerlandet användes konsten ända fram till barocken huvudsakligen för religiösa syften, och den har i största utsträckning bevarats i kyrkliga sammanhang. Altarprydnader av olika slag spelar en stor roll i våra museer för äldre bildkonst, men den mer storslagna dekorationen befinner sig fortfarande på ort och ställe. Dit hör de stora mosaikerna från medeltiden.

Under inflytande från Bysans skapades stora bevarade bildsviter i denna svåra teknik på skilda håll i Italien, och det är en sådan serie som presenteras i en ovanligt läcker bok på Petra Bokförlag, 1986: I begynnelsen skaffade Gud… En mosaiksvit i Markuskyrkan i Venedig.

Här presenteras i undersköna färgfoton den framställning av skapelsen som återfinns på en av kyrkans innerkupoler och som härrör från början av 1200-talet. Det är ett oblandat nöje att bläddra bland dessa bilder, som lyser av berättarglädje och samtidigt har en avväpnande naivitet i sådana svåra ämnen som skildringen av nakna kroppar.

Men inte nog med det. Boken har en kort men sakkunnig inledning om mosaikerna, där Gisela Hellenkemper Salies framhåller sambandet med en serie manuskriptillustrationer från 500-talet, den s.k. Cotton-bibeln. Här far läsaren en förklaring på flera egendomliga detaljer i bildframställningen, t.ex. det säregna sättet att skildra mörker och ljus som sexstråliga färgrundlar.

Bredvid varje foto ur bildsviten återges också den dithörande texten ur skapelseberättelsen.

Detta är en bok för var och en som är det minsta intresserad av äldre bildkonst och/eller av det utomordentligt rika fält som den bibelillustrerande konsten i Västerlandet utgör. Begreppet presentbok är ganska missbrukat, men man vill gärna tänka sig att detta vore en välkommen gåva i nästan alla sammanhang, vare sig man nöjer sig med de högklassiga bilderna eller också har glädje av den kunniga texten.