Bildande bilderbok om bilden

För att förstå sig på konst behöver man se bilder, ju fler, desto bättre. Bilderna i sin tur – vare sig man ser dem i verkligheten eller i reproduktioner – behöver förklaringar, särskilt som nästan all äldre konst illustrerar en berättelse av något slag. Valet av motiv och sättet att skildra dem hör hemma i den allmänna idéhistorien, med beställarnas önskemål och dåtidens världsåskådning som avgörande drag.

Det tyska förlaget Taschen satsar nu på en verkligt omfattande och synnerligen rikt illustrerad bok i ämnet; i den svenska handeln får man nöja sig med en engelsk översättning, under den missvisande titeln Masterpieces of Western Art. Konst (art) är ju endast i snävaste bemärkelse bara tvådimensionella bilder på fresk eller duk, men det är detta som boken håller sig till. Det räcker långt, närmare bestämt till 760 sidor, som också bokstavligt är tungt vägande. Vissa delar har också kommit i fristående häften.

Boken är uppdelad i tio olika avsnitt: Gotik, Ungrenässans, Renässans och Manierism, Barock, Barock i Nederländerna, Rokoko och Nyklassicism, Romantik och Realism, Impression och Jugend, Klassisk modernism, Nutida måleri. Varje avsnitt har samma uppläggning, först en inledande halv sida med de viktigaste fakta, sedan en illustrerad inledning på något dussin sidor med en kunnig framställning av epokens konst och allmänna kultur och sedan den väsentliga delen, en lång rad uppslag med idel bilder, som får var sin korta kommentar, med bokens term individuella studier. Sammanlagt rör det sig om 900 sådana kommenterade bilder. Längst bak kommer korta men givande biografier över de långt mer än femhundra konstnärer som är representerade.

Det är en helt fascinerande bok. Omväxlingen och generositeten i urvalet av bilder har knappast något motstycke, och greppet med enskilda kommentarer efter en allmän inledning gör det möjligt att ta till sig så mycket som läsaren för tillfället orkar.

Med tanke på det låga priset (under fyrahundra kronor) är kvaliteten på de över tusen bilderna osannolikt hög.

Inte alltid instämmer man kanske i de olika författarnas subjektiva värderingar, och inte alla kommentarer är lika givande faktamässigt, men det ligger kanske i sakens natur. Inte ens den berömda tyska grundligheten är numera helt pålitlig; rödpennan rycker till någon gång inför både antika och bibliska slarv, som när Isak blir förväxlad med sin far Abraham (i samband med G.B. Tiepolo), en dyster påminnelse om hur föga utbredd bibelkunskapen är i det bildade Västerlandet.

Bildurvalet blandar välkända verk med betydligt mindre kända, men alla väl värda att betrakta. Dessutom leder den tyska utgångspunkten till att fler tyska konstnärer än annars vanligt får vara med.

Den stolte svensken undrar förstås vilka av våra bildkonstnärer som fått en plats i detta sammanhang. Svaret är blygsamt, endast Roslin, som ju tillbragte hela sitt konstnärligt verksamma liv i Frankrike, med ett par år i Ryssland som undantag.

Att hantera boken rent fysiskt kan medföra vissa praktiska problem, men har man väl löst dem är detta en outtömlig källa till glädje och kunskap inom måleriets område. Uppläggningen gör den tillgänglig både för nöjesbläddraren och för den som vill fördjupa sina kunskaper. Sedan har man en bättre grund för sitt tyckande, för eller emot vissa perioder eller ämnen. Det västerländska måleriet har tagit sig an de flesta motiv eller stilar under seklernas gång, från den rena färgen till Skaparen själv.