Comenius i världens labyrint

Comenius i världens labyrint

Anna Maria Hodacs

Att förbättra skolan vore att förbättra världen. Försöket att förvekliga denna tanke är det grundläggande i den didaktik som Comenius kom att företräda, där språket får vara både mål och medel i undervisningen. Orden beskriver tingens värld. Genom att utgå från en växelverkan mellan orden och tingen kommer man till en allt djupare förståelse av de ord man använder.

Det pedagogiska medel som Comenius slutligen finner överlägset andra är dramat – ett spel som eleverna själva iscensätter. Denna ide har likaledes omhuldats av jesuiterna i deras pedagogik.

Comenius föddes i vad som kallats Europas hjärta, Mähren, 1592 och hans liv, bildningsgång och livsverk kom i ovanligt hög grad att präglas av efterreformationstidens politiska och religiösa konvulsioner. De många uppehållsorterna i Holland, Polen, England, Sverige, når han på grund av politiska interventioner från samtidens mest inflytelserika personer. I Sverige var det rikskanslern Axel Oxenstierna som var hans samtalspartner. De möttes våren 1642 då denne ville städsla honom för att leda den pedagogiska utveckligen i landet. Sverige hade liksom övriga protestantiska länder länge varit i stort behov av en utbildningteori för skolan och för att åstadkomma en skolreform värdig en stormakt eftertraktades Comenius.

Om Comenius lysande stjärna handlar en liten skrift utgiven av Nordens folkliga akademi tillgänglig genom Utbildningsförlaget Brevskolan. Det är en biografisk essä på ett 30-tal sidor.

Comenius strövtåg i denna världs labyrint beskrivs av Simon Grabrowski i essän Mannen som ville förbättra världen. Det är en snårig väg och ett styckvis rätt kaotiskt öde som tillfaller de böhmiske brödernas pastor på väg mellan 1600-talets maktcentra i norra Europa. Med ett ibland alltför idetyngt men alltid färgstarkt språk tecknas en bild av detta geni ständigt sysselsatt med sin utopi att genom pansofin upplysa alla människor i hela världen utan åtskillnad. Det är ett spännande projekt som löper genom idehistorien alltifrån Sokrates fram till Grundtvig.

Simon Grabowski, Mannen som ville förbättra världen.

En biografisk essä om J. A. Comenius och livsupplysningens pedagogik.

Nordens folkliga akademi 1995