Den sjuarmade ljusstaken

Alla har vi hört talas om den sjuarmade ljusstaken som fanns i det judiska templet i Jerusalem. Ar 71 e Kr erövrade och plundarade den romerska hären under Titus Jerusalem, och de dyrbara föremål som rövats från det judiska templet bars i ett triumtåg in till Rom. Kanske har några av våra lyssnare sett den triumfbåge som heter Titusbågen, som står vid Forum Romanums sydöstra ända här i Rom. På bågens insida finns en berömd relief som föreställer triumftåget när krigsbytet bars in i Rom. Den dominerande scenen på reliefen är just den sjuarmade ljusstaken som bärs av något tiotal män. I själva verket är detta den enda samtida bild vi har av den berömda sjuarmade ljusstaken, så man behöver inte förvåna sig över att vetenskapsmän ända sedan sextonhundratalet grälat med varandra för att komma fram till om den sjuarmade ljusstaken verkligen såg ut som reliefen på Titusbågen.

I år har också Sverige lämnat sitt bidrag till denna diskussion. Leon Yarden, som var en elev till den berömde professorn i religionshistoria i Uppsala, Geo Widengren, skrev 1971 en doktorsavhandling om ljusstaken på Titusbågen. Därefter fortsatte han sina forskningar om ljusstaken och hann just avsluta manuskriptet till en ny bok om ljusstaken på triumfbågen innan han gick bort. Nu har hans manuskript getts ut av Svenska Institutet i Rom med ett förord av Geo Widengren.

I sin bok, som heter The spozls of Jerusalem on the arch of Titus, gör Yarden en noggrann jämförelse av triumfbågens framställning med de litterära källorna. Den viktigaste källan är naturligtvis Bibeln. På många punkter kommer han fram till nya slutsatser, som allihop visar att ljusstaken på Titusbågen verkligen är en exakt avbildning av originalet. Ett exempel: i Andra Moseboken finns noggranna instruktioner om hur ljusstaken skall se ut. På ett ställe sägs det att själva oljelamporna på de sju armarna skall se ut som mandelblommor. Yarden visar att det är en felöversättning och att det egentligen står att de skall vara dekorerade med mandlar. Ser man efter noga på Titusbågens ljusstake så är oljelamporna också dekorerade med ovala ornament som ser ut precis som mandlar. Det är ingen slump, utan beror på att det i främre orienten fanns en mycket gammal tradition om att livets träd skulle ha varit ett mandelträd.

Den sjuarmade ljusstaken på Titusbågen är en avbildning av originalet. Det betyder att ljusstaken faktiskt fördes till Rom och att den sedan placerades i Fredstemplet med det övriga krigsbytet, som de antika historikerna berättar. Och sedan? När försvann den?

Här måste man ägna sig åt gissningar. Yarden tror att det gick till så här. År 455 plundrades Rom av vandalerna under Geiserik. De tog med sig ljusstaken tillsammans med annat byte till Karthago i Nordafrika där de slog sig ned. Den bysantinske kejsaren i Konstantinopel, Justinianus, erövrade i sin tur Karthago 533, och antika historiker säger att han förde ”judarnas skatter” till Konstantinopel. Kanske slutade alltså ljusstaken sina dagar i Konstantinopel. Det finns också litterära källor som talar om en märklig ljusstake i den äldsta delen av kejsarpalatset i Konstantinopel. 1204 plundrades Konstantinopel under det fjärde korståget av frankiska och venetianska korsfarare. Därefter vet man ingenting mer om någon ljusstake.

Kanske hade den sjuarmade ljusstaken från templet i Jerusalem alltså överlevt i över ettusen etthundra år för att sedan förstöras av människor som sade sig kämpa för att rädda kristendomen. Detta är historiens ironi.