Drottning Josefina i toner och ord

En originell dokumentation i ord och ton finns nu över drottning Josefina (1807–76). I boken Drottning Josefina av Sverige och Norge biläggs en skiva med musik skriven av hennes egen familj. Josefina, prinsessa av fransk-tysk börd, sammanvigdes sexton år gammal 1823 med den svenske kronprinsen Oscar, krönt till kung 1844 efter sin fars, Karl XIV Johans död. Under loppet av sex år, 1826–31, födde hon fem barn, Karl, Gustaf, Oscar, Eugénie och August.

Hennes liv präglades i hög grad av hennes katolska tro som tog sig konkreta uttryck i S:ta Eugenia kyrka i Stockholm och, inom ramen för hennes stora välgörenhetsgärning, ålderdomshemmen Stiftelsen Konung Oscar I:s minne och Josephinahemmet, båda i Stockholm.

I mars 2007 firades 200-årsminnet av drottning Josefinas födelse med ett symposium i Börssalen, Svenska Akademiens hemvist i Gamla stan i Stockholm.

Flera av föreläsningarna hölls av forskare och författare inom kyrkovetenskap och katolsk historia och de presenterade ett gediget och intressant material kring drottning Josefina. Föreläsningarna fick en speciell accent av konsertinslag där musik från kungafamiljen framfördes.

Symposiet blev högeligen uppskattat av den stora publiken och innan dagen var över hade beslut fattats om att samla dess innehåll i bok- och skivform. I december, just innan jubileumsåret var till ända, gav Veritas förlag ut en bok med vidhängande musikinspelning.

I boken återges symposiets tal och föreläsningar men redaktörerna, Gunnel Becker och Kjell Blückert, har inbjudit flera personer att skriva utifrån sina respektive anknytningar till drottning Josefina.

Förordet är skrivet av prinsessan Christina fru Magnuson och avslutningen är i form av en predikan av den katolske biskopen i Oslo, Bernt Eidsvig.

Kapitlen däremellan ger en varierad bild av Josefina som person och av den tid hon levde i. Så belyser exempelvis docenten Eva-Helen Ulvros kungaparet ur både ett samhällsperspektiv och ett intimt familjeperspektiv. Docenten Yvonne Maria Werner sätter in Josefina i den världsvida kyrkans sammanhang. Det blir en intressant bit kyrkohistoria och samtidigt en glimt av en enskild, inflytelserik katoliks agerande i diasporan.

Fil. lic. Gunnel Becker, förre direktören Henrik Amberg och S:ta Elisabethsyster Ludwika beskriver Josefinas verksamhet i välgörenhet och stiftelser och tidigare utrikesministern Karin Söder berättar om hur Josefina, under sin tid som kronprinsessa, hade kontakt med en svensk affärsman i Sydafrika, vilket resulterade i en kvarn som fortfarande står kvar och som bär namnet Josephine Mill.

Gemensamt för alla författare är att de framställer drottning Josefina i en vacker dager. Men så karakteriseras hon också, av biskop Anders Arborelius, som en helgonkandidat. Alla goda ord om drottning Josefina förstärks sympatiskt av hennes familjs musik som presenteras på en i boken bilagd cd-skiva.

Mitt i alla drottningbekymmer, och kanske som läkande balsam, fanns Josefinas kulturella intresse som hon delade med både make och barn.

Musikdirektör Elisabeth von Waldstein, som ansvarat för inspelningen, berättar i sitt kapitel att kungabarnen hade fått undervisning av tidens främsta musiker, som Adolf Fredrik Lindblad, Erik Gustaf Geijer och Gunnar Wennerberg, och att hemmet hade personlig kontakt med storheter som Felix Mendelsohn och Robert Schumann. Där har vi förklaringen till den gedigna kvaliteten på deras alster, framförda vid fester och vid de musikaftnar som kungafamiljen anordnade regelbundet.

Prinsessan Eugénie uppmärksammades av samtiden för sina kompositioner och invaldes i Kungliga Musikaliska Akademien. För eftervärlden är hon dock inte känd. Därför är det värdefullt att nu ha några av hennes pianostycken inspelade. Drottning Josefinas Polonaise har säkerligen inlett åtskilliga slottsbaler. Och Tullgarns galopp är skriven till en speciell händelse, H.M. Konungens Bal den 28 januari 1856. Båda styckena präglas av en stark rytmisk energi och med en högtravande touche som säkert passade tillfällena exakt. På inspelningen är Simon Törnqvist solopianist, en resolut och stilmedveten interpret.

Känd än i dag för sina många tonsättningar är prins Gustav. Flera av cd:ns inslag är hämtade ur hans Fyrastämmiga Sånger för mansröster av Gustav.

Här finns prinsens tonsättningar av Säthebergs romantiska, för att inte säga svärmiska naturlyrik. Texten kallar vi kanske i dag pekoral, med sina rörande rim, men musiken är ännu frisk, hållbar, harmonisk i stämsättningen, tolkad av inspelningens kör i en utsökt blandning av klämkäckt och högstämt.

Ett rörande nummer är Die Glocken Duo för Sopran och Tenor, en dikt skriven av drottning Josefina och tonsatt av prinsessan Eugénie. Den tyska texten är vacker i sin högromantiska genre, kongenialt följd av musiken, och den sjungs inkännande av Nadja Kolecka och Martin Vanberg. Av Oscars penna, från hans kronprinstid, finns Barcerole där manskören står för det heroiska och flöjtisten Ivona Grbavac för friskheten. Finalnumret är en hymn till drottning Josefina på hennes födelsedag 1849 från hennes fem barn. Det är en sång av hög kvalitet och ett unikt minne från ett privat ögonblick i en historisk kvinnas liv.