En förlorad mångfald

Det var en tid, för omkring hundra år sedan, då Mellanöstern och särskilt dess kuster var skolexemplet på en lyckad kulturell mångfald. I dess hamnar och basarer trängdes greker, turkar och araber, armenier och judar med västerlänningar som engelsmän, fransmän och italienare i en livlig kommers och i ett oupphörligt kulturellt utbyte. För skönlitteraturen var Levanten (som man kallade det) en brokig och spännande miljö som man gärna återvände till.

Denna mångfald, med rötter i den hellenistiska och den bysantinska kulturen, bröts sönder under 1900-talet, och kommer aldrig mer att återskapas. Nationella och etniska motsättningar skilde folkslagen från varandra i en anda av oförsonligt hat. Det stora folkutbytet mellan Grekland och Turkiet blev den första officiella etniska rensningen, och den följdes av de turkiska massmorden på armenier och syrianer och undertryckandet av kurderna. Inbördeskriget i Libanon, Israels successiva utmotning av palestinierna och arabländernas hetskampanjer mot Israel har gjort Mellanöstern till en symbol för inbördes fiendskap. De största förlorarna har varit de kristna, som funnits där i snart två årtusenden. Under århundradets lopp har Mellanöstern tömts på sina kristna minoriteter, så att bara en ringa bråkdel återstår. Födelsekyrkan i Betlehem, med flera hundra beväpnade palestinier och ett fåtal kristna munkar, belägrade av israeliska trupper, står i dag som en skrämmande bild av den kulturella samlevnadens omöjlighet.

Men också mitt i denna förödande splittring behåller Mellanöstern sin lockelse genom sin blandning av åldriga kulturer och dramatisk nutid. I sin utomordentligt läsvärda bok Från det heliga berget redogör den skotske författaren William Dalrymple för en nästan halvårslång resa, som han företog 1994 genom Grekland, Turkiet, Syrien, Libanon, det Heliga landet och Egypten.

Dalrymple har tidigare gett ut två prisbelönta böcker (en om Marco Polos resor och en om Indien), och han ansluter sig till den klassiska engelska resedagbokens genre, som för övrigt några av hans viktorianska förfäder ägnat sig åt. Här finns hisnande naturscenerier, märkliga rester av antika och medeltida kulturskatter, möten med ovanliga människor, som alltid har något att berätta, sällsamma religiösa miljöer och farofyllda transporter, vare sig författaren hotas av rövare eller av den turkiska polisen. Detta är verkligen en spännande bok, dessutom väl översatt.

Grundidén var att besöka platser som beskrivs av den bysantinske 600-talsförfattaren Johannes Moschos – vars bok Den andliga ängen just har utkommit i urval på svenska – men boken handlar framför allt om människors villkor under alla pågående konflikter. Dalrymple berättar lättsamt och med en glittrande humor, men det ligger ett djupt allvar i hans bok. Han visar en stark medkänsla med dem som drabbats av etniska rensningar och en växande fundamentalism, men han idealiserar ingen av de stridande grupperna. Han har sitt hjärta hos de försvinnande kristna minoriteterna och berättar gärna om deras desperata situation, men de kristna maroniterna i Libanon får ingalunda något gott betyg av honom: maktsugna krigsherrar, också de skyldiga till massakrer. Han berättar om de turkiska övergreppen mot kurderna och sörjer Lawrence Durrells Alexandria, som alldeles förlorat sin en gång charmerande internationella prägel.

I boken finns allvarliga anklagelser, särskilt mot Turkiet och Israel, för förstöring av ett oersättligt kulturarv. I östra Turkiet har man systematiskt utplånat kurdiska monument och inskrifter för att sedan kunna hävda att det aldrig har bott några kurder där. Israeliska arkeologer skyfflar undan arkeologiska rester från kristen tid för att finna det som är judiskt och därför intressant. Resterna av två betydande kloster i Jerusalem har täckts över med asfalt och förvandlats till ett busstorg.

Händelseutvecklingen går snabbt i Mellanöstern, men det är påfallande hur mycket i boken som fortfarande verkar fräscht och aktuellt. Här figurerar Arafat och Sharon, och en av de intervjuade är den kände journalisten Robert Fisk, som i år var nära att sätta livet till vid ett besök i Afghanistan. Var och en som har intresse för bakgrunden till dagens konflikter har glädje av denna bok, som dessutom ger stunder av oblandat nöje trots all sin tragik.