En indisk aptitretare

I Indien – En reportageresa tar Pär Jansson med läsaren på en resa i både tid och rum. Han hänger upp sin berättelse på ett antal färgstarka platser med olika karaktär, som han låter bli utgångspunkt för beskrivningar av platser och fenomen samt resonemang om historiska skeenden som format Indien. I Varanasi möter vi ett hinduiskt Indien i dess mest exotiska form, och i Bombay möter vi modernt sinnade parser, kvinnor som utmanar den traditionella familjenormen och arbetare i Bollywoods drömfabrik. Möjligen exotiserar Jansson en smula mer än nödvändigt, men mycket i Indien är väldigt annorlunda mot vad vi är vana vid i Sverige, och nog är det mer intressant att läsa om det som är annorlunda än det som är ungefär som hemma?

Språket är rappt. Med korta meningar utan onödig jargong behandlar Pär Jansson även komplicerande ämnen. Ändå är reportagen varken ensidiga eller okritiska. Jansson hittar alltid en problematisk aspekt eller alternativ synvinkel. I Varanasi får vi möta en förmögen men olycklig likbrännare som på grund av sin kast och sitt orena yrke aldrig blir en del av samhället trots den viktiga roll han spelar i det. I det moderna och frigjorda Bombay får vi möta censur och hårdför hindunationalism. Ett besök i det sagolika men gulnande Taj Mahal föranleder ett resonemang om luftförorening och brist på ordentliga toaletter.

Kapitlet om New Delhi är en bra introduktion till indisk politik. Särskilt intressant är avsnittet om Indira Gandhi och hennes familj. Indira, som var barnbarn till Indiens första premiärminister Nehru, var Kongresspartiets ledare och styrde Indien med hårda nypor under mycket av 1960-, 1970- och 1980-talet. Vi får följa den politiska familjen Gandhis tragiska historia – Indira själv blev mördad liksom den yngre sonen Sanjay, medan den äldre sonen Rajiv omkom i en flygolycka. Dessförinnan hade han dock träffat Olof Palme och ordnat med en stor vapenaffär med svenska Bofors. Boforsaffären gav upphov till en skandal med mutanklagelser som fick större betydelse i Indien än de flesta svenskar känner till.

Den principfaste ickevåldsförespråkaren Mahatma Gandhi (som inte var släkt med Indira Gandhi) kontrasteras mot den militante frihetskämpen Subhas Chandra Bose, vars äventyrliga liv och tvivelaktiga förbindelser med Nazityskland är tacksamt material för ett spännande kapitel. De båda omaka självständighetshjältarna är dessutom väl valda för att illustrera och förklara politiska trender och attityder till historien i dagens Indien. Många indier har en kluven inställning till Gandhi och hans ickevåldsideal är inte allenarådande, vilket Pär Jansson framhåller. Däremot ger han ingen egentlig kritik av Gandhis liv och gärning. Gandhi var onekligen en utomordentligt intressant politisk ledare och frihetskämpe med unika förtjänster. Samtidigt finns saker i hans gärning som behöver problematiseras. Hit hör bland annat hans inställning till kastsystemet och daliterna (de ”kastlösa”), vilken berörs kortfattat i samband med en meningsskiljaktighet mellan Gandhi och den indiske politikern och förgrundsgestalten inom daliternas sociala och politiska rörelse före och efter den indiska självständigheten, Babasaheb Ambedkar. Hit hör också hans förväntningar på sin omgivning att leva upp till hans principer och hur han använde unga kvinnor i sina experiment med att kontrollera sina sexuella begär. Sjuttio år efter hans död är tiden mogen att se Gandhi som en komplex personlighet med både rät- och avigsida, utan att för den skull förneka eller förminska hans betydelse och originalitet som ledare och spridare av tolerans och ickevåld.

Med detta sagt ger Indien – En reportageresa en fin möjlighet att lära känna Indien på avstånd, både för den som planerar eller bearbetar en egen resa och för den som helst reser i sin egen favoritfåtölj.

Pär Eliasson är doktorand i indologi vid Uppsala universitet.