En stads kyrkohistoria

I serien Västerås kulturnämnds skriftserie har hittills utkommit en imponerande rad med böcker. Inför stadens jubileum 1990 fick förutvarande kyrkoherden Harald Wejryd i uppdrag att skriva Västerås kyrkohistoria. Resultatet har blivit en vacker volym, rikt illustrerad och med gediget innehåll, kallad Fädernearv och framtidstro.

Det kan tyckas vara i minsta laget att skriva en enda stads kyrkohistoria. Nu har Västerås periodvis varit skådeplatsen för viktiga händelser – det räcker att erinra om riksdagarna 1527 och 1544 – och då blir perspektivet inte så snävt. Men därtill kommer, att författaren vidgar framställningen, så att den särskilt för medeltiden i någon mån tjänstgör som en svensk kyrkohistoria.

Det är också här bokens tyngdpunkt ligger: medeltid och reformationstid. Även Johannes Rudbeckius bestås av naturliga skäl en utförlig skildring, medan 1700- och 1900-talen behandlas mer styvmoderligt. De nu verksamma samfunden i Västerås skildras detaljerat, varvid den katolska församlingens historia tecknas särskilt ingående. Av någon anledning har även den Liberala katolska kyrkan och Bahai fått komma med i sällskapet.

I denna bok framläggs inte några nya forskningsresultat, men författaren är väl inläst på den nyare litteraturen, som också redovisas. Trots mängden av fakta är stilen personlig och lättläst. Många pikanta upplysningar och gångna tiders kyrkoliv får läsaren sig till livs, som t ex att biskop Karl 1261 för att underlätta dominikanernas predikovandringar gav dem tillstånd att ta in även hos präster, som p g a konkubinat blivit försatta ur tjänst.

En brist i boken är avsaknaden av personregister.