Engelsk 1300-tals kärlek

Spännviden av översättningar säger mycket om ett lands kulturella nivå, och det är en glädjande motvikt till många andra tidens tecken att allt fler skrifter ur den stora kristna mystiska traditionen blir tillgängliga på modern svenska. Ett av dessa verk är nerskrivet i England kort före mitten av 1300-talet – och digerdöden – och heter, lockande nog, Den brinnande kärleken (på latin Incendium amoris). Författaren hette Richard Rolle och skrev både på tidens internationella språk, latin, och på engelska. I en kort men synnerligen innehållsrik kommentar redogör översättaren, Bengt Ellenberger, för Rolles liv och skrifter, antalet bevarade manuskript, vilket antyder texternas popularitet under senare medeltid, och dessutom sådana textproblem som möter och de termer som Rolle använder för att förmedla sina upplevelser.

Rolle upplevde i sin kontemplation en brinnande värme tillsammans med sötma och med sång. Detta skildrar han i textens fyrtiotvå kapitel på ett synnerligen lockande sätt, mest koncentrerat i fjortonde kapitlet: Den högsta kärleken till Kristus består av tre delar, av eld, av sång och av sötma, och dessa tre kan inte bestå länge, om själen inte befinner sig i stor stillhet. Baksidan av hans glädje åt denna livsform är ett fördömande av varje annat liv. Upprepade gånger förklarar han att alla de som inte lever i denna kontemplation av intensiv kärlek till Gud är dömda till helvetets eviga plågor. En sådan exklusivitet kan på en modern läsare verka tämligen avskräckande, men för Rolle själv och hans samtid var den tydligen inte stötande.

Två mindre texter kompletterar, den ena Själens förkovran, den andra, skriven för en kvinnlig anakoret, Levnadsråd; för henne hade han också tidigare översatt Psaltaren till engelsk prosa, ett centralt verk i den engelska litteraturens utveckling. Här fanns en kvinna som han kunde känna gemenskap med; annars innehåller hans verk många uppmaningar att undvika kvinnor och enstaka anekdoter ur hans eget liv visar hans problem i kontakten med dem.

Rolles personliga form av kärleksmystiken är fascinerande i sitt betonande av ljuvligheten och jubelsången, och den fullständiga översättningen av hans centrala verk gör bilden av honom gripande, också genom sina komplikationer. Det är tacknämligt att det finns förlag – och lärda översättare – som satsar på att göra sådana verk mer tillgängliga för svenska läsare.