Ensamhetens sång

Om du söker himmelskt ljus
jag, Ensamhet, kan ge dig ledning!

Jag går i förväg in i tomheten,
nya morgonsolar låter uppgå,
när du slår upp fönstren
till ditt väsens innersta.

När jag, Ensamhet, ger signal till uppbrott,
följ min tystnad, följ mig dit jag vinkar!
Frukta inte, lilla kryp, lilla ande
(du ord och djur på jorden)
jag, Ensamhet, är ängel
och har bett i ditt namn.

Se på den tomma, rika natt,
på pilgrimsmånen!
Jag är den stund som utsetts,
det ”nu” som klyver
tiden lik en klinga.

Jag är oväntat klarhetsljus
bortom ”ja”, bortom ”nej”,
förebudet till Guds eget Ord.

Följ mina vägar, jag vill leda dig
till gyllenblonda solar,
Logos och toner, oblandad fröjd,
där frågor ej behövs
och bortom svaren:
Ty jag, Ensamhet, är ditt eget jag;
Jag, Intighet, är ditt Allt.
Jag, Tystnad, är ditt Amen!

(Ur samlingen Emblems of a Season of Fury)
Översättning: Alf Härdelin