Ett hopp om hopp

Tro, hopp och strävan – gudsriket som tröst och motiv för handling. Red. Johanna Gustafsson Lundberg och Lovisa Nyman. Verbum 2023, 207 s.
Tro, hopp och strävan – gudsriket som tröst och motiv för handling. Red. Johanna Gustafsson Lundberg och Lovisa Nyman. Verbum 2023, 207 s.
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

av PHILIP GEISTER

Tiden vi lever i upplevs av många människor som ett tåg som spårar ur i slow motion. Tillräckligt fort för att inse att man inte kan påverka. Samtidigt så långsamt att man distinkt hinner uppleva hur katastrofen eskalerar. Även om det inte funnits en rörelse som kallar sig för sista generationen hade man fått denna diffusa känsla att mycket i världen utvecklar sig åt fel håll, för att inte säga att allt går åt helvete.

Världens slut har alltid varit ett tema för teologin, och många av de begrepp som just nu pryder tidningsrubriker har sitt ursprung i teologin. Som till exempel helvetet, domedagen eller skärselden. Därför bör teologin lika självklart ha något att säga om ångesten som präglar tidsandan liksom Försvarshögskolans lärare har något att tillföra samtalet om kriget i Ukraina.

Ett antal teologer i Svenska kyrkan har tagit sig an uppgiften med en antologi om eskatologi, det vill säga den teologiska disciplin som reflekterar över människans och världens slut och mål. Boken är på många sätt lyckad och läsvärd. Den ger en gedigen och spännande sammanfattning av ämnets bibelteologiska grundval och lyfter fram det som är centralt med ett trons perspektiv på erfarenheter av förlust och död. Tron ger tröst. Den Gud som har skapat världen kommer också att fullborda den. Så förmedlar det kristna hoppet både tillförsikt och vilja till engagemang. Tro, hopp och strävan bygger på återkopplingar från Svenska kyrkans stiftsteologer som i sin tur har lyssnat på gräsrötterna i samfundets församlingar. Det är spännande insikter och iakttagelser som kommit fram. De olika teologerna som fick tillfälle att medverka i antologin närmar sig det stora ämnet från mycket olika håll. Tyvärr är ämnet eskatologi i några bidrag mest ett apropå och fördjupas inte tillräckligt för att tillfredsställa läsarens nyfikenhet. Recensentens favoritbidrag är Fredrik Lindströms rika och välskrivna sammanställning av i sammanhanget relevanta bibeltexter, samt Thomas Ekstrands reflektioner kring den medeltida hymnen Dies irae. I en charmerande form av dödsförakt ger sig Ekstrand in i ett försvar av både individual­eskatologi (i motsats till ett bredare perspektiv som mest koncentrerar sig på eskatologins universella dimensioner) och helvetets existens, två uppfattningar som inte riktigt kan betraktas som mainstream i den teologiska debatten just nu. Men just detta gör bidraget så sympatiskt och intellektuellt stimulerande. Läsglädjen hade ytterligare höjts om den latinska texten och dess översättning hade funnits med i boken.

Antologin bjuder på mycket inspiration. Men det mest glädjande med denna bok är nog att den finns. Eskatologi handlar om hopp och att ett teologiskt samtal om hopp kommer i gång i en mörk tid är i sig ett hoppets tecken.

 

Philip Geister är jesuitpater, teol. dr i tros- och livskådningsvetenskap vid Uppsala universitet samt rektor för Newmaninstitutet.

Ur Signum nr 7/2023, s. 64–65.

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Tro, hopp och strävan – gudsriket som tröst och motiv för handling. Red. Johanna Gustafsson Lundberg och Lovisa Nyman. Verbum 2023, 207 s.
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

av PHILIP GEISTER

Tiden vi lever i upplevs av många människor som ett tåg som spårar ur i slow motion. Tillräckligt fort för att inse att man inte kan påverka. Samtidigt så långsamt att man distinkt hinner uppleva hur katastrofen eskalerar. Även om det inte funnits en rörelse som kallar sig för sista generationen hade man fått denna diffusa känsla att mycket i världen utvecklar sig åt fel håll, för att inte säga att allt går åt helvete.

Världens slut har alltid varit ett tema för teologin, och många av de begrepp som just nu pryder tidningsrubriker har sitt ursprung i teologin. Som till exempel helvetet, domedagen eller skärselden. Därför bör teologin lika självklart ha något att säga om ångesten som präglar tidsandan liksom Försvarshögskolans lärare har något att tillföra samtalet om kriget i Ukraina.

Ett antal teologer i Svenska kyrkan har tagit sig an uppgiften med en antologi om eskatologi, det vill säga den teologiska disciplin som reflekterar över människans och världens slut och mål. Boken är på många sätt lyckad och läsvärd. Den ger en gedigen och spännande sammanfattning av ämnets bibelteologiska grundval och lyfter fram det som är centralt med ett trons perspektiv på erfarenheter av förlust och död. Tron ger tröst. Den Gud som har skapat världen kommer också att fullborda den. Så förmedlar det kristna hoppet både tillförsikt och vilja till engagemang. Tro, hopp och strävan bygger på återkopplingar från Svenska kyrkans stiftsteologer som i sin tur har lyssnat på gräsrötterna i samfundets församlingar. Det är spännande insikter och iakttagelser som kommit fram. De olika teologerna som fick tillfälle att medverka i antologin närmar sig det stora ämnet från mycket olika håll. Tyvärr är ämnet eskatologi i några bidrag mest ett apropå och fördjupas inte tillräckligt för att tillfredsställa läsarens nyfikenhet. Recensentens favoritbidrag är Fredrik Lindströms rika och välskrivna sammanställning av i sammanhanget relevanta bibeltexter, samt Thomas Ekstrands reflektioner kring den medeltida hymnen Dies irae. I en charmerande form av dödsförakt ger sig Ekstrand in i ett försvar av både individual­eskatologi (i motsats till ett bredare perspektiv som mest koncentrerar sig på eskatologins universella dimensioner) och helvetets existens, två uppfattningar som inte riktigt kan betraktas som mainstream i den teologiska debatten just nu. Men just detta gör bidraget så sympatiskt och intellektuellt stimulerande. Läsglädjen hade ytterligare höjts om den latinska texten och dess översättning hade funnits med i boken.

Antologin bjuder på mycket inspiration. Men det mest glädjande med denna bok är nog att den finns. Eskatologi handlar om hopp och att ett teologiskt samtal om hopp kommer i gång i en mörk tid är i sig ett hoppets tecken.

 

Philip Geister är jesuitpater, teol. dr i tros- och livskådningsvetenskap vid Uppsala universitet samt rektor för Newmaninstitutet.

Ur Signum nr 7/2023, s. 64–65.