Fader Richard John Neuhaus (1936–2009)

Den 8 januari avled den kände amerikanske teologen och publicisten Richard John Neuhaus. Han föddes i Kanada som son till en luthersk präst och följde i faderns spår som präst i Missourisynoden. I trettio år tjänstgjorde han i en fattig svart församling i Brooklyn, tog del i medborgarrättsrörelsen och grundade the Center for Religion and Society i New York. Neuhaus var en välkänd gestalt inom den amerikanska lutherdomen, och det väckte stor uppmärksamhet när han 1990 upptogs i den katolska kyrkan. De följande åren i hans liv blev han framför allt känd som redaktör för tidskriften First Things, som han grundat 1990 för ”en religiöst informerad samhällsfilosofi” och som hade en stor ekumenisk bredd. Neuhaus hade redan före sin konversion en större räckvidd än de flesta teologer i nutiden; han fick sedan nära kontakter med Vatikanen och hans tidskrift fick en vid läsekrets långt utanför den katolska kyrkan. Neuhaus menade att hans konversion var en yttersta konsekvens av hans ortodoxt lutherska tro; hans lutherska arv märktes framför allt i hans flitiga användning av bibelcitat i artiklar, också i världsliga ämnen. Neuhaus var politiskt konservativ på samma sätt som Michael Novak och George Weigel, och han sökte förena katoliker och evangelikala i vissa kärnfrågor, inte minst i motståndet mot aborter. USA har förlorat en lysande katolsk kulturdebattör som alltid var villig att ta upp tidens frågor till analys.