FAO-konferens

Under en konferens för FAO-utskottet för världens livsmedelsförsörjning i Kom, som avslutades onsdagen den 20 april, presenterade generaldirektören för FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO), Edouard Saouma en rapport där han undersöker hela problematiken med livsmedelsförsörjningen och begär riva konkreta initiativ.

Mot bakgrund av världshushållningsläget kan FAO generaldirektören konstatera, att priserna på de flesta jordbruksprodukter (reellt räknat) har sjunkit till den lägsta nivån på 50 år, vilket medfört svåra bakslag för exporten. Detta har också gjort att böndernas ekonomiska situation försämrats. Enligt Saouma har fördubblingen av u-ländernas betalningsbalansunderskott och skuld sedan 1979 allvarligt skärpt situationen. Betalningsbalansunderskottet liar nått en omfattning av 100 miljarder dollar, vilket ger anledning till stor oro, och skulden uppgår nu till 600 miljarder dollar, sade generaldirektören.

I en genomgång av det mångfasetterade läget i världshushållningen idag, tog Saouma upp det faktum att de omfattande militära utgifterna i världen växer oerhört snabbt och är nu tjugo gånger så stora som det sammanlagda utvecklingsbiståndet. Priset på ett enda hangarfartyg med atomvapen är högre än bruttonationalprodukten i 53 länder. Han påpekade dessutom, att u-länderna årligen betalar ungefär lika mycket för import av vapen som för sin sammanlagda livsmedelsimport. I sin rapport gick Saouma också in på det faktum att överskotten av spannmål har lett till att vissa spannmålsexporterande länder t.o.m. har minskat sin produktion. Samtidigt dör år efter år fyrtio miljoner människor, varav hälften är barn, av hunger och undernäring. Mot bakgrund av dessa förhållanden undrade FAO-generaldirektören om det inte finns ett sätt att ta vara på dessa ”överskott”. Då skulle man kunna göra något åt den stora efterfrågan och på det sättet stödja u-länderna. De kunde då använda sina länders spannmålsförråd till åtgärder mot kommande livsmedelsåtstramningar. Hur kan vi, trots det faktum att fler och fler människor dör pga. hunger, ändå vara oförmögna att använda de obekväma överskotten, så att istället färre människor skulle behöva bli offer för undernäring och hungersnöd?