Följ med och se-teologi

”Johan, följ med och se!” Så sade syster Dalmatia till den femårige gossen, när han kom till skolsystrarnas lekskola i Göteborg den första morgonen. Hans föräldrar var inte katoliker, men de hade valt den katolska lekskolan därför att den hade gott rykte och låg nära hemmet. Systern fattade pojkens hand och förde honom uppför trapporna till kapellet, till ”trons källa”. Det var så Johans kristna liv började. Händelsen etsade sig så starkt fast i femåringens minne att han drygt femtio år senare, som biskop i Strängnäs stift, ger den stort utrymme i inledningen till sitt herdabrev. Titeln går förstås tillbaka på Jesu egna ord i Johannesevangeliet till de första lärjungarna ”Följ med och se!” (Joh 1:39). Så gjorde alltså Johan med skolsysterns hjälp och i herdabrevet vill han dela med sig av vad han upptäckt utefter vägen.

Nu för tiden kan herdabrev ha varierande utseende och innehåll. Det aktuella är i det lilla, lättillgängliga fickformatet med korta, underfundiga meditationer, inte utan humoristiska inslag. Anna Blåders enkla, roliga illustrationer ger en extra touche åt texterna.

Boken innehåller tre teman: personlig bön, tjänsten för nästan, gudstjänstfirande, eller med författarens egna nyckelord ”be – bry dig – fira gudstjänst”. Med hjälp av källor från olika kristna traditioner utvecklar författaren dessa teman, ofta lite originellt och oväntat med sinnrika bilder. Bland dem som får komma till tals finns exempelvis Teresa av Ávila, Martin Lönnebo med sin Frälsarkrans och Rowan Williams. I boken ingår också teologi om och förundran över skapelsen med inspiration från Carl von Linné samt meditationer över skönhet och sanning hämtade från den engelske 1600-talsfilosofen lord Shaftesbury, som särskilt intresserat biskopen.

Det enda jag ställer mig lite frågande till i boken är förslaget om att kyrkorummet ska fungera som ett vardagsrum, där människor kan mötas för utbyten och aktiviteter (s. 91 ff.). Gärna möten, men helgade rum med tystnad, stillhet och böneatmosfär behövs verkligen i vår tid. Här har kyrkorummen något unikt att erbjuda. Detta hindrar inte att det också kan finnas kyrktorg med plats för möten, men det ena måste vara åtskilt från det andra, åtminstone med en vikvägg, om stillheten ska förbli bevarad.

Herdabrevet är i första hand skrivet för medarbetare och kyrkfolk i Strängnäs stift, men det är inte exklusivt utan rekommenderas som inspirationskälla också till andra, som vill låta sig tilltalas av biskopens följ med och se-teologi.

Katrin Åmell är dominikansyster, teol.dr i missionsvetenskap vid Uppsala universitet, tidigare verksam vid Sveriges kristna råd.