För bibelstudium

Prosten Erik Beijer, som avled under det gångna året, hörde till de präster i Svenska kyrkan som betytt mycket genom att vid sidan om insatsen i sina försaallinoar besitta och förmedla stor och gedigen lärdom Hans prästmötesavhandling Kristologi och etik I Jesus bergspredikan är fortfarande lärorik att läsa. Han skrev också en rad skrifter som hjälp för bl.a. bibelstudium. Hans lättlästa kommentar till lidandeshistorien enligt de fyra evangelisterna, Den törnekrönte konungen, går tillbaka på passionspredikningar. Det stora kunnandet om de aktuella platserna och om judiska förhållanden bidrar till att det blir givande läsning.

Avsikten är att lyfta fram vad som är karakteristisk för var och en av de fyra evangelisterna i deras sätt att skildra förloppet, och det sker lyhört. Kanske mm det värt att fundera över om man inte i bokform bör problematisera skillnaderna mellan de tre första evangelierna och Johannesevangeliet när det gäller vad som hände påsken år 33 eller 30 något mer. Och kanske kan man finna i våra dagar ännu mera givande samlande symboluttryck för den lidande Jesus än ”konungen”, uttryck som ändå sammanfattar evangelisternas perspektiv på saken.

Det skrivs för få böcker av det här slaget: böcker där gediget exegetiskt kunnande paras med en strävan efter allmäntillgänglighet och eftertänksamma kommentarer som ger näring åt den personliga reflexionen.