Gamla skönheter

Det är inte ofta man blir helhjärtat glad över en nyutkommen bok, men det hände mig nyligen med en bildbok från Statens Historiska Museum, Klenoder ur äldre svensk historia Treasures of early Sweden, Gidlunds förlag, 1984, cirkapris 150:-. Möjligen är titeln lite vilseledande. Ordet klenoder far en knappast att tänka på flintyxor och bronsdolkar, vilket ingår som en icke oviktig del. Det är fråga om en beskrivande katalog av ett väl genomtänkt och omväxlande urval föremål ur museets samlingar, från tiden efter istiden och fram till medeltidens slut.

Den är mycket tilltalande uppställd. Först kommer en kort framställning av svensk förhistoria och sedan en motsvarande av vår historiska tid, fram till reformationen. Därefter presenteras undersköna fotografier av viktiga föremål ur samlingarna med en lättläst och samtidigt betryggande sakkunnig text. Bilden täcker en helsida och texten till den kompletterar uppslaget. Dessutom följer en översättning till engelska, så att också andra historie- och konstintresserade läsare än den internationellt ringa grupp som behärskar svenska kan ha glädje av boken.

Det är sällan ett museum gör en så läcker och inbjudande framställning av sina dyrbarheter.

Här har man tänkt på en bredare läsekrets än de rena fackmännen.

Först presenterar Olov Isaksson själva museet och dess förhistoria. Mycket tidigt var våra fornminneslagar förutseende och medförde att upphittarna av fornfynd lät staten lösa in dem istället för att sälja dem privat för metallvärdet.

Ingmar Jansson behandlar forntiden fram till kristendomens genombrott, medan Aron Andersson behandlar medeltiden; han fick inte se boken färdig, men den är tillägnad hans minne.

Boken gör en viktig del av vårt eget kulturarv levande, och för dem som finner detta vara en väsentlig del av tillvaron finns här mycket att glädja sig åt. Dessutom presenteras forskningens resultat med en lätthet som gör ämnet omedelbart tillgängligt, bästa populärvetenskap, vilket i sin del är livsnödvändigt i varje kulturland, även om inte alltid den akademiska forskningen har velat inse detta och handla därefter.

Man blir påmind om vilka märkliga ting de svenska samlingarna rymmer. Sådana unika mästerverk som de stora guldhalskragarna från 500-talet förtjänar all uppmärksamhet. Samlingarna av medeltida träskulptur, både fristående statyer och stora snidade och färgrikt bemålade altarskåp, lär vara de yppersta i Europa. I andra länder medförde reformationens nit eller helt enkelt modeväxlingarnas tyranni att de medeltida föremålen i kyrkorna förstördes. I vårt fattiga land fick de ofta stå kvar i kyrkorummen eller ställdes undan på vindar, där de största fienderna var trämask, fukt och andra naturens vidrigheter men inte människohand.

Fotografierna är av högsta klass och far fram karaktären hos materialet, också sprickor i träet, flagnande färg och annat på ett anslående sätt. Ett undantag utgör tyvärr bilden av det magnifika runda spännet från 1300-talet, som en ovanligt lyckosam ålfiskare en gång fick upp i Motala ström. Bildens färger är blacka och gör varken guldets glans eller ädelstenarna rättvisa. A andra sidan kan man tydligare än annars urskilja de små fina filigransdjuren som ingår i utsmyckningen.

Annars kan bildernas raffinerade detaljskärpa vara en angenäm överraskning också för den som känner igen själva föremålen. Häpet frågar man sig: är de verkligen så vackra och välarbetade? Svaret är ja.

Det enda man kan önska efter denna läckra och kunniga presentation är väl att fler böcker av samma typ måtte följa. En fotografiskt högklassig återgivning av en rad av våra altarskåp -på museet och ute i landet – skulle vara en ny kulturgärning att tacksamt glädja sig över.

Klenoder ur äldre svensk historia är en bok till bestående glädje för alla dem som känner intresse inför historien och respekt för den mänskliga handens kunnande och den bildskapande fantasin, en bok vars form gör rättvisa åt sitt tilltalande och alltid aktuella ämne.