Halsbrytande andliga möten

Det kan tyckas något halsbrytande att inom samma bokpärmar förena den danske lutherske religionsfilosofen och etikern K.E. Løgstrup (1905–1981), kväkaren Emilia Fogelklou (1878–1972), den första kvinnan i Sverige som blev teologie kandidat, samt katoliken och grundaren av Jesuitorden Ignatius av Loyola (1491–1556), tre på alla sätt så olika personligheter och hemmahörande i olika länder och under olika tider. Ändå finner författaren något gemensamt hos dem alla tre, något som hon beskriver som att Gud finns i verkligheten, i vår vardag och inte enbart i teologiska resonemang och abstrakta teorier.

Eva Cronsioe har ett förflutet som journalist och tv-producent men sadlade sedan om för att läsa teologi och bli präst. Den bok hon skrivit är på ett plan en sorts andlig självbiografi om hennes sökande och de fiktiva ”samtal” hon för på Sigtunastiftelsen med de tre inbjudna gästerna med hjälp av deras böcker och skrifter som ligger staplade på bordet framför henne. I en epilog berättar hon på en mjuk, lyrisk prosa om sin goda vän koreografen Susanne Valentin, som följde framväxten av boken men som tyvärr avled i cancer, innan boken blev färdig.

Eva Cronsioe funderar bland annat över vad hon själv skulle ha svarat på den fråga som Antje Jackelén fick inför ärkebiskopsvalet. Frågan gällde om Jesus ger en sannare bild av Gud än Muhammed. Eva Cronsioe skriver, att hon för sin del skulle vilja hävda att ”den kristna trons anspråk är att Jesus ger en unik bild av Gud, genom att i sig själv vara Gud som en förnimmande mänsklig kropp”. Kristendomen är för Eva Cronsioe inte i första hand ”en bokreligion utan en personlighets- och erfarenhetsreligion” som stöder sig på det budskap som ges i Bibeln (s. 172).

Att ge sig i kast med de bibliska texterna betyder att man måste tränga bakom texterna, ”ge både tron och texten tid” och inte söka snabba svar eller ögonblicklig förståelse utan ha beredskap för att man kan växa och utvecklas i den pågående dialogen mellan Bibeln och den egna erfarenheten. För Ignatius handlar det om ”att söka och finna Gud överallt och i allting”, för Emilia Fogelklou som kväkare att lyssna i tystnaden och stillheten och förnimma Guds närvaro i nuet. Hur kommer då den lutherske danske religionsfilosofen K.E. Løgstrup in i sammanhanget, han som skrev sin doktorsavhandling om Immanuel Kant men fick den underkänd två gånger, innan han efter nio år lyckades bli godkänd vid sitt tredje försök, år 1943? Jo, enligt Løgstrup hade Kant föreställt sig att ”vi kan ställa oss på kanten av vår värld” och så att säga se på den utifrån, inte komma in i den och in i dess verklighet. Det synsättet har, enligt Løgstrup, bidragit till naturvetenskapens makalösa framgångar, men det betyder också att ”människan har satt sig i Guds ställe” och att hon tror sig om att kunna behärska både den inre och den yttre miljön (s. 34) med vanskliga konsekvenser. Løgstrup talar i stället om en skapande kraft som ”holder det hele oppe”.

Det gemensamma för de tre är i korthet, enligt Eva Cronsioe, att man inte når tron genom argument och resonemang utan genom att själva sättet att se blir förändrat, ”ett seende av kontemplativ natur”, eller med den amerikanska författaren Marilynne Robinsons ord om ”vikten av att vara närvarande nog för att verkligen kunna se” (s. 158). Det kan förefalla flummigt men är det inte. Gud talar genom verkligheten, det är utgångspunkten för Eva Cronsioes andliga resa och utgör också slutpunkten.

Ett ledmotiv genom boken är några diktrader av Werner Aspenström: ”som hade en förtvinad körtel fått liv igen / eller som fanns det en obeaktad tredje sida på våra nötta grammofonskivor”.

Det märks att författaren har journalistisk bakgrund. Hon lyckas med den svåra konsten att skriva enkelt om komplicerade ting. Boken är väl värd att bli läst och begrundad.

Eva Cronsioe citerar också några rader ur en annan dikt av Werner Aspenström, och de kan bilda slutvinjett på denna anmälan:

Låt dig inte skrämmas av tornspirors
tuppar och kors.
Sitter högt men flyger inte.

Elisabeth Stenborg är fil.dr i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet.