Hugskott om Gud och människan

Det finns rum inom en, som människor inte kan uppfylla, som människor inte når – där finns Gud.

Att vara kristen är att bekänna sig till det annorlunda, det som man normalt inte förväntar sig. Det är att leva med nya horisonter. I detta kan tron trotsa många naturliga hinder.

Medmänniskor är inte konkurrenter.

Inte så att vi själva skulle vara medelpunkten, utan leva i vår medelpunkt – inte ute i periferin.

Idag är det inte ovanligt att människor går omkring med en känsla av att leva i en begagnad värld, en värld i ’second hand’. I detta ändå kunna ha ett framtidsmedvetande, som rymmer ljus.

Att vara kristen är inte att bli en elitmänniska utan att bli fri – fri för Gud och för människor, och fri gentemot tvetydiga värderingar.

Vi skulle vara speglar för Gud – att när han ser på oss, han skulle kunna känna igen sig själv.