Latin

Kalle Anka talar numera även latin. Det har han lärt sig av en ordensman från Rom, som heter Lamberto Pigini. Det som varit många skolelevers verkliga plåga tycks bereda Walt Disneyfiguren enbart nöje. Latin är Lamberto är rektor för en språkskola i Rom och han har som målsättning att väcka liv i det ”döda språket” latin. En dag fick han iden att översätta några pratbubblor till latin. Av detta blev så småningom tidningen Iuvenis. Förutom serier innehåller den roliga historier, berättelser, sagor och även lite nyhetsstoff och för nötknäckare finns ett korsord, aenigma verbale. Första numret utkom för sex år sedan, då ingen visste om det egentligen fanns något intresse för triviallitteratur på latin. Efter hand har upplagan ökat och luvenis utkommer nu en gång i månaden i drygt 70 000 ex. Redaktören far brev från hela världen, de flesta på latin. Latinet i denna tappning ger tydligen inte ungt folk några mardrömmar, som det traditionella skollatinet kanske gjorde. Därför kan idag en eller annan latinlektor ses slinka in i klassrummet med seriemagasin under armen.

Framgången med Iuvenis stimulerade utgivaren att fortsätta kampanjen. Han kontaktade en dag Walt Disneykoncernen och tecknade avtal om en latinsk version av Kalle Anka. Några häften har redan utkommit. Det första med titeln ”Donaldus Anas atque Saraceni”. Översättaren stötte snart på ett svårt problem, ty anka anas är femininum på latin. Det vore ju omöjligt att låta Kalle lämna Ankeborg i kvinnlig skepnad. Man forskade och forskade mera och till sist fann man lösningen. Översättaren lyckades nämligen i en gammal latinsk text finna belägg för att ordet anas faktiskt använts i maskulinum. Situationen var räddad och Kalle Anka slapp att genomgå könsbyte.

Lamberto Pigini är inte ensam om att värna om latinets livskraft. I Vatikanen utkommer en kvartalstidskrift på latin, som kommenterar aktuella händelser, Diarum Latinum. Man kan här få information ”de gasii ductu sibiriano”, om jordgasledningar i Sibirien. Det står att läsa om de senaste uttalandena av en viss ”Ronaldus Reagan”. Redaktör för Diarum Latinum är Karl Egger, president för påvliga Fondazione ”Latinitas”, som även utger Latinas med artiklar ”de autocineto electrico”, om elektriska bilmotorer. ”Estimationes librorum”, bokrecensioner saknas inte heller. Egger har ytterligare planer på att tillsammans med några kollegor utarbeta ett modernt latinskt lexikon. Ordet för atombomb blir där ”pyrabolus atomicus”, kassettband ”magnetiphonium”. TV heter kort och gott ”imaginum transmissio per electricas undas”.

Källa: Kathpress