Hymn till Treenigheten

Ur dolda flöden springer fram
en källa, outsinligt klar.
Den vidgas till en mäktig flod,
livgivande och underbar.

Treenige, ditt väsens djup
har ingen mänsklig tanke nått,
men allt som strömmar från dig är
fullkomligt, heligt, rent och gott.

Vi ser i rymdens fjärran ljus,
i minsta stoftkorn på vår jord
ett tecken på att du som är
ger allting väsen med ditt Ord.

Vart liv som föds, vart ting som är,
allt som tar form i varje stund
har i din rena Verklighet
sitt enda fäste och sin grund.

I ljuset fångar vi ditt ljus,
i Sonen ser vi Faderns drag
och anar bakom allt som sker
en outsägbar kärleks lag.

Allt som ur djupet väller fram
till samma ursprung vänder om.
Vi bärs av Andens kärleksström
mot källan varifrån vi kom.

O Fader, Son och Ande, giv
oss i din sälla boning rum.
Slut in oss i ditt eget liv,
högheliga Mysterium.