Identifikationer

Logos, lågor.
Logisk är jag, törstande av frågor.
Fången, fjärran.
Logos’ milda vattenvågor,
Näckens
stimmande och brutna lågor,
åror
av omätligt djup,
färjkarlens drev och saligvita
duvor i förfrusna vatten,
rysande av eld, det arla
vattnets virvlande och röda togor,
vågor, böljande av eld, i lågor.
Jag är Logos, lågor, lågor.

Finlandssvensken, den katolske författaren Carolus Rein, valdes nyligen av Nylands läns konstkommission till länskonstnär inom området svenskspråkig litteratur.

Carolus Rein är främst känd som lyriker. Ur hans opublicerade produktion återger Signum ovanstående dikt.

Nyligen har han lagt sista hand vid en prosabok. Erinnyerna har han tänkt sig att romanen skulle heta. Miljön är finlandssvensk borgerlig. Det är hans första prosabok efter åtta diktsamlingar. Författaren ägnar sig också åt en licentiatavhandling om Carl Jonas Love Almquists Amorina.