Inget vapenstillestånd med furierna

Inget vapenstillestånd med furierna

R. S. THOMAS

Återspegling

Furierna är hemmastadda

i spegeln;

det är deras adress.

Även det klaraste vatten

dränker dig om det är djupt nog.

Tro inte du kan överrumpla dem.

Hur vänligt ditt ansikte

än må närma sig ignorerar de

denna vita flagga. Furier

ingår aldrig vapenstillestånd.

En spegels temperatur är ständigt

vid fryspunkten; det isar i ådrorna.

Den avbildar dig som en röntgenstråle.

Spegeln är en kalk som räcks dig

i tyst kommunion, där du andlöst

får del av en skiftande identitet

som aldrig är din egen.

Blind Jul

Julhelg. Alla teman är uttömda.

Ändå är hjärtat alltid berett

att ta emot ännu en snöflinga

som kan uppenbara ett mönster.

Kärleken knackar på med frostiga

fingrar. Jag tittar ut och skälver

i skuggan av en så väldig Gud, ur stånd

att upptäcka barnet i allt det vita.

Tolkning Ingemar och Mikaela Leckius