Kristenheten sörjer broder Roger

Broder Roger Schutz skulle ha kommit till Världsungdomsdagen i Köln. Istället föll han offer för ett vansinnesdåd under en gudstjänst. Kristenheten har förlorat en stor personlighet och en varm ekumen.

Många vittnesmål om broder Rogers betydelse har kommit från olika håll i kristenheten. Världsungdomsdagens generalsekreterare, Heiner Koch, erinrar om broder Rogers djupa vänskap med Johannes Paulus II. Enligt ordföranden i den tyska biskopskonferensen, kardinal Karl Lehmann drabbades ”en man som ägnade hela sitt liv åt Jesu budskap om fred och försoning för alla männi-skor, särskilt mellan kyrkorna och andra religioner av ett våldsamt öde som påminner oss om Jesus och andra vittnen för liv i icke-våld som Martin Luther King och Dag Hammarskjöld”.

”Broder Roger var en gränsöverskridare. Alla kristna kunde räkna honom som sin broder och medkristne”, säger Svenska kyrkans ärkebiskop KG Hammar.

Roger Louis Schutz-Marsauche var född 1915 i Schweiz. Fadern var reformert präst. Efter fyra års teologistudier i Lausanne och Strasbourg slog han sig 1940 ner i den lilla byn Taizé i södra Bourgogne, i närheten av Cluny för att utveckla en ny modell för gemensamt kristet liv. Under de svåra åren under tysk ockupation hjälpte han förföljda över demarkationslinjen mellan den ”ockuperade” och den ”icke-ockuperade” delen av Frankrike.

Från slutet av 1950-talet har kommuniteten besökts av stora skaror av människor varje år, inte minst ungdomar från hela världen. Senare inrättade broder Roger ”Pilgrimsfärd för tillit”. Inom ramen för denna rörelse träffas varje nyår upp till 150 000 unga kristna från olika konfessioner i någon europeisk storstad.

Trots att den monastiska livsformen är främmande för den reformerta traditionen ville Roger Schutz, inspirerad av arvet från Cluny, kalla till en ny form av klosterliv. 1949 avlade de första bröderna sina löften. Idag hör drygt 100 bröder från 25 olika länder till gemenskapen, av vilken en tredjedel är katoliker. Taizékommuniteter verkar också i slumkvarteren i Frankrikes södra storstäder.

Roger Schutz fick för sitt ”försoningsarbete” ta emot flera utmärkelser, bland andra Templetonpriset, vilket motsvarar ett ”religionernas Nobelpris”, och UNESCO:s freds-pris.

Försoning, förståelse och gemenskap var broder Rogers mål. Till hans storhet hörde att han kunde tala allvarligt och begripligt om såväl orättvisor och ekumenik som om Gud.

Broder Roger efterträds av broder Alois som är katolsk präst ifrån Köln.

Det väckte en viss uppmärksamhet när dåvarande prefekten för Troskongregation, kardinal Ratzinger, lät broder Roger ta emot kommunionen vid Johannes Paulus begravning. Vatikanen sade efteråt att detta var ett ”spontant undantag”. Det är dock känt att broder Roger stod den katolska kyrkan mycket nära. Att sedan ordföranden för det påvliga rådet för kristen enhet, Walter Kasper, vigde broder Rogers stoft till vila med en katolsk begravningsmässa skedde också på broder Rogers egen begäran. ”Döden”, sade broder Roger för två år sedan ”öppnar en ingång till ett liv där Gud för alltid tar emot oss”.