Lärt och läckert

I det allmänna högtidlighållandet av blandade jubileer kom turen i år också till en av de mest betydande bland alla svenskar, internationellt sett. Det är 600 år sedan Birgitta blev helgonförklarad, ett faktum som vederbörligen firats i de mest officiösa ekumeniska former.

Ett mer varaktigt monument är den charmfulla bilderbok som Mereth Lindgren har satt samman, Bilden av Birgitta. Här har hon samlat uppgifter om alla de bevarade svenska bilderna av Birgitta från medeltiden, drygt 350 stycken (utom träsnitt), målningar, skulpturer, reliefer i trä, bokillustrationer, guldsmide, textilier m.m., en imponerande mängd. De är generöst illustrerade, med foton som delvis är av högsta kvalitet; några kyrkointeriörer är tämligen dunkla, men ljusförhållandena är ju som de är.

Det är ett oblandat nöje att betrakta boken, där praktiskt taget varje sida erbjuder någon bild av intresse. Själva läsningen är också i hög grad njutbar. Med behagfull lätthet leder författaren oss genom Birgittas liv i bilder och grupperar framställningarna i smärre, lättöverskådliga enheter.

Samtidigt finns mycket av värde att begrunda. Dit hör diskussionen kring den staty som brukar kallas ”den extatiska” Birgitta, där författaren med sin kännedom om en senare kopia visar hur den egentligen framställde helgonet skrivande.

Vissa ikonografiska frågor illustreras med exempel på lån från andra motiv, t.ex. Birgitta med familj framställd enligt en typ för den heliga Anna och hennes släkt.

Nytt för de flesta är säkert avsnittet om återanvända bilder, dvs. hur ursprungliga helgonbilder i efterkatolsk tid gjordes om till andra gestalter, till exempel Birgitta som ”Religion” och hennes dotter som ”Evangeliet.”

Det finns en engelsk sammanfattning, och noterna ger fakta om alla nu kända Birgitta-bilder i Sverige från medeltiden, ett väsentligt komplement till det rika urvalet bilder.

På något ställe har en viktig uppgift fallit bort; både bilden på skyddsomslaget och den sista bilden i boken, samma bemålade trärelief men ur skilda vinklar, framställer det som i innehållskatalogen kallas Bollnäs I. På målningen av den tioåriga Birgitta knäar hon snarare än knäböjer. Men detta är småsaker. Vad boken ger i rikaste mått är en levande framställning av Birgitta sedd med medeltida ögon – eller, annorlunda uttryckt, ett tvärsnitt av senmedeltida konst med Birgitta-bilden som det sammanhållande ämnet. Som läsare kan man bara njuta och tacksamt notera att ett förlag har satsat på en publikation som inte bara är behaglig utan också seriös, ett lysande exempel på läcker lärdom.