Marie bebådelse i medeltida stil

En människa blir mor till Gud.

Så stort var ängelns enkla bud

att alla tider hylla dig

för att du inte sade Nej.

Vi ser i världen överallt

en återglans av din gestalt

och söker efter nya ord

för vad du blev för denna jord.

Du havets stjärna, himlens port,

en sluten trädgårds egen ort,

du liljeblom och rosenstam,

du brunn där livet flyter fram,

du gryningen för nådens sol,

en evig vishets kungastol,

du läkedom för själens nöd,

den ugn som bakar livets bröd.

Ett tempel blev din egen kropp,

som rymde världens hela hopp.

Du blev en kalk för heligt vin,

för hostian ett gyllne skrin,

o mor till Gud och jungfru ren,

det kyska livets ädelsten.

Men Namnet över alla namn

är givet Sonen i din famn.