Missionsvetenskap

Här presenteras sju uppsatser om olika frågor som rör kristendomen i Indien, där studerande på olika nivåer har kombinerat läsning med arbete på fältet i form av enstaka nerslag. Resultaten är ojämna och bygger delvis på ett väl begränsat material, men det är en givande läsning genom den inblick det ger i förhållandena på olika delar av den indiska subkontinenten. Kastväsendet dominerar fortfarande livet, trots att det för länge sedan är officiellt avskaffat; den sociala tillhörighet som det innebär skiktar ibland upp kyrkornas verksamhet. Religionsstatistiken är inte pålitlig, eftersom många kristna, särkilt kastlösa, registrerar sig som hinduer, då detta har sociala och ekonomiska fördelar. De ämnen som behandlas är Religion och politik i Kerala – där kristendomen enligt traditionen går tillbaka till aposteln Thomas -, Kristna kvinnors identitet i Indien – materialet är mycket begränsat men visar svårigheten särskilt i byarna för kvinnor att hålla fast vid sin kristna roll –, Indiska barn ”tecknar” Gud – inflytandet är stort från läroboken i bibliska historier, och de kristna skolorna har många hinduiska elever –, Den romersk-katolska kyrkan i Rajasthan – med många problem av olika slag, även öppen förföljelse från hinduiska rörelser –, Fram mot en indisk liturgi – försöken att inkulturera indiska begrepp i katolsk liturgi har mött mycket inre motstånd -, Det ekumeniska in-, stitutet CISRS – och dess förändrade uppgifter – och slutligen Religionsteologi och bibelbruk – där tre kristna teologer från Indien och Sri Lanka visar synnerligen olika sätt att uppfatta kristendomen.
Författarna har ofta betonat svårigheten att få fram adekvat material och bedöma det rätt, och läsaren kan stötas av det ofta torftiga och felaktiga språket, men de glimtar arbetet ger av de många problem och trostolkningar som den indiska verkligheten erbjuder är klart intressanta och ger mersmak.