Ny exark för Västeuropa

Enligt vad som först meddelats från Moskvapatriarkatet utnämndes metropoliten Anatonij Melinkov till den avlidne metropoliten Nikodims efterträdare, både som metropolit av Leningrad och Novgorod och som exark för Västeuropa (se Signum 10/78). Endast efter några få dagar kom ett nytt meddelande från Moskvapatriarkatet som innehöll en intressant förändring. Här framgick att den Heliga synoden på ett extra ordinarie sammanträde 12 oktober 1978 utnämnt metropoliten Filaret Vachromejev till ny överherde för det västeuropeiska exarkatet, som omfattar Frankrike, Beneluxländerna, England, Västtyskland, Schweiz och Italien. Innebar detta att metropolit Antonij självmant drog sig tillbaka från den erkänt svårbemästrade uppgiften som exark för Västeuropa?

Den nyutnämnde exarken Filaret är född 1935 och son till en känd musikvetenskapsman. 1953 – 61 studerade han vid prästseminariet och teologiska akademien i Zagorsk nära Moskva och blev 1959 munk vid Troize-Sergieva-Lava-klostret. Från år 1961 var han verksam som professor i homiletik. 1965 vigdes han till biskop och åren mellan 1966 och 1973 var han rektor för teologiska akademien i Moskva. 1968 – 1971 återfanns Filaret bland vicepresidenterna i den kyrkliga utrikesförvaltningen. Han ansågs allmänt som en av metropolit Nikodims förtrogna. 1973 förflyttades han till Östberlin sedan han blivit exark för Centraleuropa. På denna post förblev han tills han som en följd av befordringskarusellen efter Nikodims död hösten 1978 utnämndes till metropolit av Minsk och Vitryssland.

Bland de ledande inom Moskvapatriarkatet är metropolit Filaret Vachromejev utan tvekan den mest ekumeniskt sinnade. Han har både av sin läromästare Nikodim och under sin verksamhet i Östberlin fått en stor erfarenhet på det ekumeniska området. Därför förefaller också utnämningen följdriktig.

En exark är enligt sin definition patriarkens företrädare i en diasporaregion. Om Filaret förmår leva upp till detta även till gagnet kan bara framtiden utvisa. Det är en offentlig hemlighet att metropolit Nikodim i praktiken misslyckades på denna punkt och i stor utsträckning lät sin tjänst skötas av ärkebiskop Kirill av Vyborg (en komet på den ryska ortodoxa kyrkans himmel). Många ryska ortodoxa biskopar i väst visade sig som tämligen obekväma underordnade. Och deras offentliga yttranden om den ryska ortodoxa kyrkans situation, vilka ingalunda var konforma med systemet, gav också ledningen för Moskvapatriarkatet ideligen politiska problem. Metropolit Filarets debut som exark var också ett prompt fiasko. Majoriteten av hans biskopar saknades vid det första sammanträffandet med sin nye överherde eftersom de av ”pastorala skäl” var förhindrade att närvara…