Nytt från forskningsfronten

I Signum 1992:5 publicerade undertecknad en artikel med rubriken ”Var jorden platt före Columbus?” I denna framhölls att medeltidens lärde självklart ansåg att jorden var rund. När jag skrev artikeln hade jag inte tillgång till Jeffrey Burton Russell, Inventing the Flat Earth: Columbus and Modern Historians (Praeger Press, 1991). Författaren, som är historieprofessor vid University of California, lyckas på bokens drygt hundra sidor på ett klart och lättfattligt sätt punktera myten om den platta jorden. Russell visar hur myten om den vidskepliga och okunniga medeltiden med dess påstådda platta jord växte fram under 1800-talet och till sist blev ett vedertaget faktum. Boken är pedagogiskt skriven och är ett utmärkt hjälpmedel i kampen mot alla kvarvarande ”plattajorden”-propagandister.