Om bönen

ur Jerusalemsgemenskapens livsbok

– 14 –

Du har valt att be i hjärtat av staden och därigenom vill du visa att ditt liv är i hjärtat av Gud. Det är inte för solidarite-tens skull, eller för apostolatet, eller ens för vittnesbördets skull som du har vänt dig till klosterlivet i staden. Det är först och främst för att få kontemplera Gud i hans vackraste avbild – före ensamheten, berget, öknen eller templet – nämligen människornas stad, ansikten av Guds ansikte och reflexer av Kristi ikon. Du som är munk eller nunna av Jerusalem, du är i hjärtat av Guds stad.

Du har inte valt att skilja på bön och liv, utan att förena dem. Att bära din bön ut i staden och att ta emot staden i din bön. Att leva förbindelsen mellan handlingen och kontemplationen, mellan arbetet och kontemplationen, mellan gatulivet och kontemplationen. Så som Jesus gjorde, så som Maria gjorde, som apostlarna och så många munkar har gjort. Må deras exempel vara ditt hopp och ditt stöd.

– 15 –

Du vet att bönen är svår. Den är frihetens plats framför andra, du söker dig mot det som du inte kan se. Ofta kan du inte heller känna det, förstå det, utsäga det eller ens förvänta dig det. Också för dig kommer det att vara svårt att älska en Gud

vars ansikte du inte har sett.1 Också din bön kommer att vara

en strid ända till ditt sista andetag.2 Därför har Gud beväpnat dig för denna strid, han skyddar ditt huvud inför stridens dag. Kämpa alltså trons goda kamp, erövra det eviga livet som du har blivit kallad till och som du har inriktat dig mot när du avlade din vackra trosbekännelse inför klosterlivet.

Du skall inte hämta din lycka och din fröjd i det som du kan förstå och känna av Gud i bönen, utan snarare i det som du varken kan förstå eller känna … Gud är alltid gömd, svår att hitta. Fortsätt att tjäna honom i det dolda, i hemlighet, även om du tror att du finner honom, känner honom eller förstår honom. Ju mindre du förstår, desto mer närmar du dig honom.3 Bönen kommer att uppenbara för dig att Gud är den Helt Annorlunda, och att du alltid är liten.

Den kommer också att säga dig att han är dig närmare än du är själv.4 Låt dig behandlas i smältdegeln, och gå, som renad av eld, in genom den smala port där du inte kan ta med dig någonting, i ditt hjärtas djup där den bor som universum inte rymmer.

På detta sätt kommer du, genom bönen, att finna fred, ljus och glädje. Den kommer att vara källan till din kärlek och kraften i ditt liv. Bed för att upplysa ditt förstånd, bed för att finna din livsväg. Bed för att samla din person. Bed för att få ljus i ditt ansikte och glädje i ditt hjärta. Bed för att infogas i Kristus: det är inte längre du som lever, det är Kristus som lever i dig. Du kommer att upptäcka att du stegvis blir upplyst, tvättad, renad; du blir uppbyggd, får glädje och liv. Du kommer att gudomliggöras. Du kan gå in, med hela ditt väsen, i Guds fullhet. Allt du hoppas på är att få kontemplera hans Härlighet.

Noter

1. Johannes av Korset: Andlig sång.

2. Abba Agathon.

3. Johannes av Korset: Andlig sång.

4. Augustinus: Bekännelser.

Översättning: Björn Hjalmarsson