Om målat glas

Konsten att göra fönster med figurer i målat glas är tusen år gammal och mer, och den har fått nytt liv i vår egen tid. Ändå har den kommit på undantag i det allmänna medvetandet. En bidragande orsak är säkert bristen på goda reproduktioner i bild. Målade fönster är kanske det svåraste som finns för en fotograf att återge; åtminstone finns det exempel som avskräcker. Långsamt börjar denna brist avhjälpas. Häromåret kom det t.ex. en vacker bok med ett rikt urval bilder av Bo Beskows märkliga fönster i Skara.

En ypperlig fotograf, kunnig historiker och kärleksfull förmedlare av vetande på området är engelsmannen Painton Cowen. För några år sedan gjorde han en överdådigt illustrerad bok om rosettfönster, Rose Windows, Thames and Hudson, med ett djupt intresse för symbolik och andliga budskap. Nu går han över medeltidens gränser och behandlar ett representativt urval av allt bevarat målat glas, av rimliga skäl begränsat till ett enda land, A Guide of Stained Glass in Britain, Michael Joseph, 1985, £ 15. England är rikt på målade fönster, Wales har något att erbjuda, Skottland påfallande föga, bland annat på grund av puritanernas extrema bildfientlighet. Glasfönstren i katedralen i York räddades från deras angrepp endast genom en klok politik. De har varit i farozonen också senare, vid eldsvådor av vilka den senaste bröt ut för några få år sedan, men det är fortfarande den största samlingen medeltida glas som finns bevarad i Storbritannien. Bland annat i kapellen till de gamla universitetens colleges finns tilltalande exempel på senmedeltida och renässansutformning av glasmålningar, medan 1800-talets rika produktion under nygotiken fick en särskild karaktär genom prerafaeliterna, som var flitigt verksamma på detta område. 1900-talet har företrädare för många olika stilar, också internationellt berömda som Chagall – även om det inte rör sig om hans mest kända verk -, och av intresse för svenskar, Einar Forseth i den nybygda katedralen i Coventry.

En omfattande inledning redovisar för de brittiska glasmålningarnas historia, med respekt för olika perioders särdrag. Sedan redovisas i tabellform landskap för landskap de viktigare glasen, med särskilda avsnitt om de mer betydande kyrkorna och samlingarna, inklusive medeltida glas av kontinentalt ursprung, inköpta på 1800-talet när deras kyrkor blev rivna. Det är lätt att få upp smaken för glasmålningar om man reser omkring i England och tittar, och här får man en ovärderlig hjälp för att söka sig fram till viktiga exempel. Man bör ta författarens råd att använda kikare på allvar. Ett problem för åskådaren är att särskilt de tidiga fönstren i Europa, de högt prisade gotiska, är gjorda i samma stil som illustrationerna i manuskripten, med en stor kärlek till detaljen och en påfallande likgiltighet för faktum att fönstren inte kan betraktas på nära håll utan bara från golvet på betydligt avstånd.

Ett ännu mer vardagligt – och viktigt – problem är ljuset. Fönstren kan lysa med en överjordisk skönhet, när solljuset faller igenom dem, men i mulet väder ser de ganska dystra ut. Den hängivne besökaren bör alltså invänta lämpligt väder, något som kanske särskilt gäller de medeltida glasen med deras dominerande djupblå och klarröda färger. Detta är en bok som stimulerar och roar, samtidigt som den är präglad av kunskap och full av fakta, en glädje både för den som planerar en resa och för den som sitter i sin kammare och läser, odiskutabelt värdefull.