Pedofilskandalerna i Irland

Efter tre års arbete presenterades i slutet av november en ny irländsk statlig utredning, den så kallade Murphyrapporten, angående pedofili och sexuella övergrepp utförda av präster i ärkestiftet Dublin. Rapporten, som omfattar nästan 700 sidor, säger att det inte finns något tvivel om att den katolska kyrkans ledning i Irland, inklusive de fyra föregående ärkebiskoparna av Dublin, under årtionden sökt mörklägga dessa brott. Även polisen och den irländska regeringen har medverkat i mörkläggningen. De irländska myndigheterna överlät åt kyrkans ledare att ta hand om fallen som rent interna kyrkliga frågor i stället för att anmäla dem vidare till rättsväsendet för att de inte skulle bli kända i offentligheten. Det innebar i praktiken att offren blev rättslösa. Hundratals brott begångna mot barn från 1960-talet och långt in på 1990-talet blev aldrig föremål för någon rättslig prövning, eftersom man till varje pris ville undvika att svärta ner kyrkans anseende.

Den nuvarande ärkebiskopen av Dublin, Diarmuid Martin, har tagit starkt avstånd från de tidigare missförhållandena i sitt stift och uttrycker sin sorg i starkast möjliga ordalag: ”Det är svårt att finna ord för att uttrycka vad jag känner i dag … Inga ursäkter kommer någonsin att räcka till.”

Den nya rapporten har bidragit till att ytterligare fördjupa den redan allvarliga krisen i Irland, och kyrkan har i stor utsträckning förlorat sin trovärdighet hos allmänheten. Vad detta kommer att betyda för framtiden går inte att överblicka.