Pressgrannar i novemberdimman

Ordnar I: oväntad tillökning i känd orden

Som katolik, och speciellt jesuit, är man skyldig lyda påven i både politiska frågor och i andliga/religiösa frågor. Storbritanniens Förenade Protestantiska Råd har gett ut ett häfte som heter ”Maastricht, Monarchy and Moral”, där det står att Jacques Delors är jesuit. Är jag ”snurrig” för att jag citerar det? Samma källa säger att även Hollands premiärminister, Ruud Lubbers, (han som egentligen skulle efterträtt Delors) är jesuit, dvs. edsvuren katolsk förkunnare. I stället blev det en annan katolik, Jacques Santer! VK:s intervju med pastor Evert Johansson den 3/11 1994 avslöjade att även Helmut Kohl är jesuit! Detta är inte konstigt med tanke på att alla EG:s grundare var jesuiter! … För övrigt känner jag mig i gott sällskap med alltifrån Guds ord, Luther, till jordbruksminister Margareta Winberg i denna sak.

Olof Amkoff i Västerbottens-Kuriren (liberal) 19/11 1994

Ordnar II: oväntad förbrödring

Både Jesuitorden och Frimurarorden arbetar för ett förenat Europa och ibland är högt uppsatta frimurare även jesuiter, t.ex. en tidigare jesuitgeneral.

Bo Hagstedt i EU. Början till det romerska rikets återuppståndelse, utgiven av förlaget Dragen ut 3/11 1994.

Ordnar III: det ordnar sig alltid

Varför har vi lydigt gjort om våra nationella lagar så att de passar EU, till och med mer ivrigt än många EU-länder själva? Förklaringen är att vår lutherskt effektiva kultur krockar med den katolska, mer avslappade ”det-ordnar-sig-alltid”-kulturen. … Subsi diaritetsprincipen är från början ett katolskt begrepp. Då handlar den om att staten är underordnad individen och familjen. Det innebär till exempel att den enskilde och familjen har huvudansvar för barnens omvårdnad och skolgång, åldringsvården och så vidare. Staten, eller kyrkan, ska bara underlätta och stötta medborgarnas egna initiativ och bara gripa in om den enskilde och familjen inte klarar av uppgiften.

Tjerstin Thorsen i Helsingborgs Dagblad (oavhängig) 11/6 1994

Måttligt djurvänlig påve

Påven tillåter katoliker att vara djurvänner men med måtta: ingen bör skänka ett djur den tillgivenhet som tillkommer nästan, heter det. … Katolska kyrkan bär ett tungt ansvar för vår tids fortsatta djurmisshandel.

Kerstin Hallert i Svenska Dagbladet (oberoende moderat) 4/11 1994

Socialetiskt brott

Folkkyrkorna i Finland, Sverige, Norge och Danmark måste då tillsammans med andra evangeliska kyrkor hävda värderingar som de vill skall prägla Europa som helhet. Den katolska dominansen på det socialetiska området skulle brytas.

Jonas Jonsson, Henrik Svennungsson, Gunnar Weman i Dagens Nyheter (liberal) 3/11 1994

Mot strömmen

Om Sverige tillsammans med Finland och, som vi EU-anhängare hoppas, även Norge ansluter sig till EU, kommer vi att ihop med Danmark kunna bilda en tydlig och förnuftsstyrd motvikt till strömningarna från katolska kyrkan. Vore inte det bra, Margareta Winberg?

May Engvall i Folket (socialdemokratisk) 4/11 1994

Dubbelbottnat

EU:s informationstjänst menar å sin sida att likheten mellan EU-flaggan och Mariabaneret endast är en tillfällighet. De tolv stjärnorna på den azurblå bottnen är en grekisk symbol för fullkomlighet. Här, menar jag, kan det mycket väl finnas en dubbelbottnad betydelse. Ens undringar förstärks när man läser texten till EU:s nationalsång ”Hymn till glädjen” … Kommer det i framtiden inom EU att ske en sammanflätning av den hedniska gudinnan med jungfru Maria?

Anders Lindström i Bohuslänningen med Dals Dagblad (liberal) 8/11 1994