Signum i ny gestalt

Från och med januari 2009 byter Signum skepnad. Sedan tidskriften startades 1975 har formatet och den grafiska utformningen ändrats i olika omgångar, mest genomgripande 1999 då den nuvarande layouten kom till. Efter tio år med samma layout känns tiden nu mogen att ge Signum en ny utformning. I och med nummer 1/2009 blir formatet lite större. För att förbättra läsbarheten återgår vi till ett permanent 2-spaltsformat och dessutom får typsnittet en modern och läsvänlig utformning. Allt i syfte att öka läsbarheten och att ge Signum en smakfull, tilltalande gestaltning.