Sorgen efter ärkebiskop Paulos Faraj Rahho

Påven Benedictus XVI beskriver själv hur han utstöter ”ett högljutt ångestskri” för freden i Irak sedan en av landets ledande katolska präster, ärkebiskopen Paulos Faraj Rahho, dött i händerna på sina kidnappare. ”Nu får det verkligen vara slut på massakrerna, slut på våldet, slut på hatet i Irak!” sade påven vid angelusbönen efter palmsöndagens mässa på Petersplatsen. Den 65-årige ärkebiskopens döda kropp hittades 13 mars nästan två veckor efter det att okända män kidnappat honom, och en vecka före femårsdagen av den USA-ledda invasionen i Irak. Påven sade att Iraks folk under ”de senaste fem åren” tvingats att ”ta på sig konsekvenserna av ett krig som orsakat upplösningen av deras medborgerliga och samhälleliga liv”.

Dagen därefter läste påven en mässa för den avlidne ärkebiskopen i sitt privatkapell i Vatikanen. I denna mässa deltog en grupp kaldéer från irakiska församlingen i Rom. ”Vi har inlett den stilla veckan med en stor sorg i våra hjärtan efter den tragiska död som drabbat vår käre Paulos Faraj Rahho, kaldéernas ärkebiskop i Mosul”, sade påven. Han kallade ärkebiskopen ”en man präglad av fred och vilja till dialog” som ”trots otaliga hot” inte ville överge sitt folk.

Under den eukaristiska kanonbönen omnämndes ärkebiskopen som en martyr av kardinal Jean-Louis Tauran, Vatikanens högste ledare för den interreligiösa dialogen.

Under veckoslutet sade ordföranden för Vatikanens kongregation för östkyrkorna, kardinal Leonardo Sandri, att den irakis-ke ärkebiskopens död var ytterligare ett tecken på ”den risk

som finns för att de kristna ska försvinna helt från Irak”. Samma uppfattning uttrycktes också av ledaren för världens största kaldeiska församling. När kyrkoherde Emanuel Shaleta i S:t Georges kaldeiska katolska församling i Michigan, USA, tillfrågades om han trodde att det pågick en religiös utrensningsaktion mot de kristna i Irak svarade han: ”Jag tror det är så. Det finns vissa extremister som vill fördriva de kristna från Irak. Nästan alla kaldeiska präster som vi känner har fått hotfulla meddelanden och brev”, berättade han för BBC World Service.

”Kristna löper en särskild risk eftersom de på något sätt anses associerade med västerländska regeringar”, sade Andrew White som är anglikansk kyrkoherde i Bagdad. 58 av hans egna församlingsmedlemmar har dödats under det senaste året. ”De kristna är nu mycket rädda, och denna sorgliga nyhet kommer helt enkelt att orsaka att antalet emigranter ökar allt snabbare vilket i sin tur gör att kristendomen kommer att utplånas helt från Irak”, sade John Pontifex verksam i den engelska stödorganisationen Aid to the Church in Need (ACN).

Efter begravningen av ärkebiskop Rahho uttalade sig biskop Andreas Abouna från Bagdad för ACN och sade: ”Vi tror att ärkebiskop Rahho är martyr och den känslan hade de människor som slöt upp vid begravningen också.”

Men det finns också de som menar att bortrövandet av ärkebiskopen var ett brott som begicks av kriminella. Den irakiske premiärministern Nouri al-Maliki hävdade att kidnappningen utförts av ett kriminellt gäng med syfte att skapa en religiös konflikt och han uttryckte sitt stöd för Iraks kristna minoritet.

Det är ännu oklart om ärkebiskop Rahho mördats eller om han dött på annat sätt när han var kidnapparnas fånge. Initierade källor säger att han varit död flera dagar innan kroppen upptäcktes. Om det är sant skulle kidnapparnas krav på 3 miljoner USA-dollar, det pris som de satte för att han skulle friges, ha kvarstått också efter hans död. Det lär inte ha funnits några skador på kroppen som visade att ärkebiskop Rahho torterats och det är känt att han led av en hjärtåkomma.

USA:s president George W. Bush fördömde vad han kallade en hänsynslös och grym terrorhandling. Det muslimska vetenskapssamfundet, som är en mäktig sunnimuslimsk grupp i Irak, sade att ”kidnappningen av ärkebiskopen var ett brott som syftade till att söndra irakierna och bryta ner samhällsstrukturen. Den kristna religionen är en av det irakiska folkets trostraditioner.”

Aref Ali Nayed som är interreligiös rådgivare vid Cambridges interreligiösa program och som var en av de 138 undertecknarna av det brev som i fjol skickades till de främsta företrädarna för världens kristna samfund, framförde sina kondoleanser till de kristna i Irak och sade att muslimerna i landet var chockerade över att rebellerna på ett systematiskt sätt inriktade sig just på religiösa ledare.

Ärkebiskopens begravning ägde rum i byn Karmles ett stycke utanför Mosul med 2000 människor närvarande och den förrättades av kardinal Emmanuel III Delly som är patriark i Bagdad.

Översättning: Anna Maria Hodacs

Artikeln var ursprungligen publicerad i The Tablet 21 mars 2008.