Spanska birgittiner

Hur spanska nunnor under 1600-talet uppfattade sig och sin tro är inte helt lätt att känna sig in i, men över seklerna talar ivriga röster i bevarade dokument. Från ett spanskt kloster för birgittiner finns en text bevarad som nu har kommit i svensk översättning. Här skildras hur ett kloster byggdes i den baskiska orten Lasarte och hur de första nunnorna kom dit och vilka karaktärsdrag som utmärkte dem. Skildringen är talför och livlig. En nutida läsare noterar kanske särskilt vilka egenskaper hos de olika nunnorna som värderas särskilt högt, t.ex. askes och extrem anspråkslöshet. Vid sidan om far man ofta förvånande glimtar av familjelivet och av de många komplikationerna i samband med tillkomsten av ett nytt kloster.

De 74 sidorna innehåller förutom krönikan en inledning om de spanska birgittinerna, ordförklaringar och bibliografi.

Boken är utgiven på eget förlag, kostar 120 kronor samt porto på postgiro 626 96 99-2