Sveriges hälsning till påven den 17 maj 20

De diplomatiska förbindelserna mellan Sverige och den Heliga stolen har alltid syftat till att stärka det som vi båda två är djupt förpliktade till, nämligen viljan att bygga en värld där internationell solidaritet, tolerans, och respekt för varje individ utgör en grundval för att skapa en internationell gemenskap som kännetecknas av rättvisa, säkerhet och mänsklighet.

Den svenska regeringen sätter stort värde på sina relationer till den Heliga stolen, vilket lett till ett effektivt och konstruktivt utbyte av synpunkter som förstärkt den ömsesidiga förståelsen och vänskapen. Vi ser i den Heliga stolen en högt uppskattad och uppmärksam samtalspartner med en universell andlig auktoritet.

I fjol undertecknade Sverige och den Heliga stolen ett viktigt avtal angående den romersk-katolska kyrkan i Sverige, vilket främjar ett nära och vänskapligt samarbete.

I år har den Apostoliska nuntiaturen även fått ett säte i Stockholm, något som utan tvivel kommer att underlätta en allt närmare dialog och ett förstärkt samarbete mellan Sverige och den Heliga stolen.

Den heliga Birgitta och hennes ordensgemenskap, Den heliga Frälsarens orden, utgör en viktig länk mellan Nord- och Sydeuropa. Det faktum att hon år 1999 av Ers Helighet utropades till en av skyddspatronerna för Europa var för många av oss en glädje och en inspiration.

Minnena från Ert besök år 1989 i Sverige och de fördjupade ekumeniska relationer som blev en följd av detta besök, är något som är myc-ket levande bland svenskar. Vi hoppas uppriktigt att 700-årsjubileet år 2003 skall bereda ett tillfälle för Ers Helighet att åter besöka Vadstena.

Vi uppskattar mycket det faktum att Ers Helighet kommer att leda den ekumeniska vesper som skall firas den 4 oktober i år i Peterskyrkan till 700-årsminnet av Birgittas födelse. Sverige kommer då att representeras av Hennes Kungliga Höghet kronprinsessan Victoria.

Fredrik Vahlquist

Ambassadör