Två dikter i passionstid

Kristusansikte
(Georges Rouault, Christ en croix, 1913)

Tårebrunn och
blodutflöde
blint av smärtor
blickar ögat
själsåtvänt

Slagen sårig
av soldater
bär du fram din
nöd till mig
en vandrare

Många mänskor
går förbi blott
läppjar form och
färgers lekar
l´art pour l´art

Ingen stannar
till och beder
väntar tills ur
pannan faller
tagg av törne
kärlekspant

Korsbild
Vi trodde Du
stelnat på korset
var död i glas och bly
på kopparstick och moln av färg
och inom stängsel
i guldbrokad och emaljer.
Så löser Du
de kalla lemmarna från trät
och träder
in i våra lidanden
andas i oss
och bär vårt kors
blir ljus och Jakobsstege
i själens avgrund.
Gudomshärlighet

(Svensk tolkning av Alf Härdelin)

Bruno Stephan Scherer född 1929 i Schweiz. Han är benediktin, litteraturhistoriker med en avhandling om Reinhold Schneider, och skald med hittills tolv utgivna diktsamlingar.