Utan Ord

1300-talets England har efterlämnat ett rikt andligt arv bestående av lödiga texter om det inre livet med Gud. Ur kvarlåtenskapen från Richard Rolle, Ickevetandets moln, Walter Hilton, Julian of Norwich samt en anonym författare har Sten Rodhe valt och översatt ett antal texter som han samlat i en liten vacker volym med inledning och en presentation av det väsentligaste som är känt om dessa mystiker. God stil i bästa mening, nämligen att språket är smidigt anpassat till budskapet, är utmärkande för översättningen. Det är den ”negativa teologin” som talar i dessa texter. Säkert är att tystnaden, Gud bortom alla våra begrepp, kan övertyga många människor eftersom ordens inflation idag ofta gör det religiösa språket näst intill meningslöst.

Denna bok har ett viktigt ärende som kunde förändra livet för den som kan se ”Gud som en svartsjuk älskare som inte tål någon rival … som låter honom få handla ensam. På dig ankommer det att se till att dina fönster och dörrar hindrar flugor och fiender att tränga in. Om du är villig att göra detta, då behöver du bara ödmjukt åkalla Gud i bönen – han kommer genast att hjälpa dig … Gud är redo och bara väntar på dig.” Så säger författaren till Icke-vetandets moln till sin unge lärjunge (kap 2). Men, och det finns ett sådant, utan att leva nära den inkarnerade kärleken i Jesus jordiska liv, i den kristna gemenskapen kan den fyllda tomhet som det här handlar om förvandlas till ickemening. Boken, enkel och lätt som den är, kan säkert bli en kär följeslagare för den som är på väg.