Avancerade studier i antropologi för att skydda minderåriga

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Det 2012 öppnade Centrum för skydd av minderåriga ska uppgraderas från ett studieprogram som ger diplom till en full licentiats- och doktorsutbildning i antropologi (vilket något förenklat är detsamma som människosyn), skriver Catholic News Agency. Institutet ska arbeta interdisciplinärt med mänsklig värdighet och omsorg (Interdisciplinary Studies on Human Dignity and Care, IADC). Uppgraderingen innebär att man inte längre blir beroende av andra utbildningsinstitutioner för att studierna ska kunna ge akademiska poäng och ingå i examina.

Centrum för skydd av minderåriga (Center for Child Protection, CCP) tillkom som en del i ett brett angrepp mot de övergrepp som fortsätter avslöjas runt om i världen. Sedan dess har det blivit allt mer synligt att även andra grupper utsätts för sexuella övergrepp och maktmissbruk, och uppgraderingen till eget institut innebär en breddning av uppdraget. Institutet kommer även fortsättningsvis att fokusera övergrepp, men bredare angripa frågorna utifrån antropologiska, sociala och strukturella perspektiv.

Institutet kommer under den första treårsperioden ledas av Hans Zollner, som lett Centrum för skydd av minderåriga sedan 2015. Jesuitpatern Zollner är psykolog och psykoterapeut, och ledamot av den Påvliga kommissionen för skydd av minderåriga.

Zollner säger till CNA att utbildningar i övergreppsförebyggande arbete runt barn även fortsatt är viktigast, men att valet föll på antropologi som huvudämne för att det ger den största bredden akademiskt. ”Vi har genom åren sett att sexuella övergrepp och sexuellt våld är ett mänskligt problem”, konstaterar han.

Red. 2021-07-06

Detta är ett nyhetsreferat. Källor:

CNA: Roms Centrum för skydd av minderåriga blir antropologiskt institut

CNA: Expert på övergreppsförebyggande ska leda Roms nya antropologiska institut

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Det 2012 öppnade Centrum för skydd av minderåriga ska uppgraderas från ett studieprogram som ger diplom till en full licentiats- och doktorsutbildning i antropologi (vilket något förenklat är detsamma som människosyn), skriver Catholic News Agency. Institutet ska arbeta interdisciplinärt med mänsklig värdighet och omsorg (Interdisciplinary Studies on Human Dignity and Care, IADC). Uppgraderingen innebär att man inte längre blir beroende av andra utbildningsinstitutioner för att studierna ska kunna ge akademiska poäng och ingå i examina.

Centrum för skydd av minderåriga (Center for Child Protection, CCP) tillkom som en del i ett brett angrepp mot de övergrepp som fortsätter avslöjas runt om i världen. Sedan dess har det blivit allt mer synligt att även andra grupper utsätts för sexuella övergrepp och maktmissbruk, och uppgraderingen till eget institut innebär en breddning av uppdraget. Institutet kommer även fortsättningsvis att fokusera övergrepp, men bredare angripa frågorna utifrån antropologiska, sociala och strukturella perspektiv.

Institutet kommer under den första treårsperioden ledas av Hans Zollner, som lett Centrum för skydd av minderåriga sedan 2015. Jesuitpatern Zollner är psykolog och psykoterapeut, och ledamot av den Påvliga kommissionen för skydd av minderåriga.

Zollner säger till CNA att utbildningar i övergreppsförebyggande arbete runt barn även fortsatt är viktigast, men att valet föll på antropologi som huvudämne för att det ger den största bredden akademiskt. ”Vi har genom åren sett att sexuella övergrepp och sexuellt våld är ett mänskligt problem”, konstaterar han.

Red. 2021-07-06

Detta är ett nyhetsreferat. Källor:

CNA: Roms Centrum för skydd av minderåriga blir antropologiskt institut

CNA: Expert på övergreppsförebyggande ska leda Roms nya antropologiska institut