Avsatt dansk abbedissa ljög om ledarställning

MINOLTA DIGITAL CAMERAModer Theresa Brenninkmeijer, abbedissa vid Maria Hjerte kloster vid Sostrup slott utanför Gjerrild nära Grenå i Jylland, föddes i Nederländernas rikaste familj, där största delen av förmögenheten kommer från klädjätten C & A. Som vuxen valde hon klosterlivet, blev cisterciensnunna och utnämndes 1998 till föreståndare för klostret i Danmark. Familjen har under årens lopp skänkt stora summor till klostret och katolska kyrkan.

I hela två år har hon felaktigt utgivit sig för att vara abbedissa och ledare för klostret, trots att katolska kyrkan redan på sommaren 2011 avsatte henne, skriver danska Kristeligt Dagblad. Hon avsattes efter flera års beskyllningar för våld, manipulation och maktmissbruk. Störst uppståndelse väckte de oklara omständigheterna kring en åldrig, dement nunnas död, ett fall som undersöktes av polisen i juni 2010.

MINOLTA DIGITAL CAMERADokument, som Kristeligt Dagblad fått ta del av, visar att hon fram till juni i år har skrivit under officiella handlingar som klostrets ledare. Hon har bland annat sagt upp hyreskontrakt och skrivit under med titeln ”abbedissa” (det vill säga föreståndare för nunnekloster). Den katolske biskopen i Danmark, Czeslaw Kozon, kritiserar nu Theresa Brenninkmeijer för att ha negligerat de katolska myndigheternas beslut och anvisningar sedan hon avsatts. Samtidigt anser han att det varit omöjligt att vidta några åtgärder.

Som suspenderad har M. Theresa inte haft tillåtelse att uppträda som abbedissa. Därmed har hon åsidosatt både Kongregationens och generalabbottens anvisningar, skriver han i ett mejl till Kristeligt Dagblad. Generalabbott Mauro Giuseppe Lepori i Rom är högste ledare för orden, inom vilken Theresa Brenninkmeijer har förestått kloster i Danmark, Tyskland, Tjeckien och Peru. År 2011, då hon avsattes, blev han tillförordnad ledarskapet för klostret i Sostrup.

Sedan dess har han dock inte besökt klostret mer än en gång och har enligt egen utsago inte känt till att Brenninkmeijer framhärdat i att kalla sig abbedissa och föreståndarinna för Maria Hjerte-klostret. Dramatiskt blev det för en månad sedan, då Theresa Brenninkmeijer lämnade klostret för gott tillsammans med kvarvarande ordenssystrar, sedan generalabbotten i Rom löst dem från deras klosterlöften.

Var de befinner sig för närvarande är okänt, både för biskopen i Danmark och generalabbotten i Rom. Familjen tiger, och enligt Kristeligt Dagblad har det inte varit möjligt att spåra henne.

Kristeligt Dagblad /Tobias Stern Johansen, Kim Schou/ 2013-08-30

Övre bilden: klosterkyrkan Sostrup. Nedre bilden: Abbeddisekräklan Sostrup.

Artiklar i ämnet i Kristeligt Dagblad finns här och här och här och här och här

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

MINOLTA DIGITAL CAMERAModer Theresa Brenninkmeijer, abbedissa vid Maria Hjerte kloster vid Sostrup slott utanför Gjerrild nära Grenå i Jylland, föddes i Nederländernas rikaste familj, där största delen av förmögenheten kommer från klädjätten C & A. Som vuxen valde hon klosterlivet, blev cisterciensnunna och utnämndes 1998 till föreståndare för klostret i Danmark. Familjen har under årens lopp skänkt stora summor till klostret och katolska kyrkan.

I hela två år har hon felaktigt utgivit sig för att vara abbedissa och ledare för klostret, trots att katolska kyrkan redan på sommaren 2011 avsatte henne, skriver danska Kristeligt Dagblad. Hon avsattes efter flera års beskyllningar för våld, manipulation och maktmissbruk. Störst uppståndelse väckte de oklara omständigheterna kring en åldrig, dement nunnas död, ett fall som undersöktes av polisen i juni 2010.

MINOLTA DIGITAL CAMERADokument, som Kristeligt Dagblad fått ta del av, visar att hon fram till juni i år har skrivit under officiella handlingar som klostrets ledare. Hon har bland annat sagt upp hyreskontrakt och skrivit under med titeln ”abbedissa” (det vill säga föreståndare för nunnekloster). Den katolske biskopen i Danmark, Czeslaw Kozon, kritiserar nu Theresa Brenninkmeijer för att ha negligerat de katolska myndigheternas beslut och anvisningar sedan hon avsatts. Samtidigt anser han att det varit omöjligt att vidta några åtgärder.

Som suspenderad har M. Theresa inte haft tillåtelse att uppträda som abbedissa. Därmed har hon åsidosatt både Kongregationens och generalabbottens anvisningar, skriver han i ett mejl till Kristeligt Dagblad. Generalabbott Mauro Giuseppe Lepori i Rom är högste ledare för orden, inom vilken Theresa Brenninkmeijer har förestått kloster i Danmark, Tyskland, Tjeckien och Peru. År 2011, då hon avsattes, blev han tillförordnad ledarskapet för klostret i Sostrup.

Sedan dess har han dock inte besökt klostret mer än en gång och har enligt egen utsago inte känt till att Brenninkmeijer framhärdat i att kalla sig abbedissa och föreståndarinna för Maria Hjerte-klostret. Dramatiskt blev det för en månad sedan, då Theresa Brenninkmeijer lämnade klostret för gott tillsammans med kvarvarande ordenssystrar, sedan generalabbotten i Rom löst dem från deras klosterlöften.

Var de befinner sig för närvarande är okänt, både för biskopen i Danmark och generalabbotten i Rom. Familjen tiger, och enligt Kristeligt Dagblad har det inte varit möjligt att spåra henne.

Kristeligt Dagblad /Tobias Stern Johansen, Kim Schou/ 2013-08-30

Övre bilden: klosterkyrkan Sostrup. Nedre bilden: Abbeddisekräklan Sostrup.

Artiklar i ämnet i Kristeligt Dagblad finns här och här och här och här och här