Uttalande från Justitia et Pax om USA och Syrien

Uttalande från Justitia et Pax, Kommissionen för Rättvisa och Fred i Stockholms Katolska Stift, med anledning av USA:s hot om ett missilangrepp mot Syrien

Kan vi skydda kvinnor, män och barn i Syrien från vidare övergrepp från Assad-regimen genom att slå mot strategiska mål i ett intensivt men riktat och begränsat anfall? USA överväger nu att angripa landet. Detta innan FN:s vapeninspektörer lagt fram sin rapport om det är Assad-regimen som använt kemiska vapen mot sin egen befolkning.

Även om det är långt ifrån bekräftat, tyder mycket på att det är Assad-regimen som stod bakom gasattackerna den 21 augusti då mer än 1 400 människor dog. Det är ett brott mot internationella överenskommelser att använda kemiska vapen. Men internationell rätt förbjuder också militär vedergällning, om det inte sker i självförsvar. En intervention från USA är lika olaglig enligt folkrätten.

”Det tilltagande våldet i ett krig mellan bröder och systrar, massakrer och illdåd som vi alla har kunnat se fruktansvärda bilder av under de senaste dagarna, driver mig att än en gång höja min röst för att vapnen ska tystna. Det är inte konflikten som erbjuder hopp om att lösa problemen, utan snarare förmågan att mötas och föra en dialog.” Så sade påven Franciskus i en appell under Angelusbönen den 25 augusti och i mötet med kung Abdullah II av Jordanien några dagar senare betonade han att ”Dialog och förhandlingar är den enda vägen för att få slut på konflikten och våldet i Syrien.”

Skadan är redan skedd. Landet är sönderslaget av inbördesstrider och miljontals syrier är på flykt undan misär och våld. Vari består då rättfärdigheten att bomba sönder ytterligare delar av landet där det är ofrånkomligt att människor återigen blir lemlästade, hemlösa och får sätta livet till?

Påven Johannes Paulus II hävdade att alla krig är ett misslyckande för mänskligheten. Om president Assad har använt kemiska vapen mot sin egen befolkning har han begått ett brott mot mänskligheten. Han bör i så fall ställas inför rätta vid den internationella brottmålsdomstolen. Men president Assads eventuellt kriminella handlingar rättfärdigar inte att stater i väst ensidigt tar på sig rollen att bestraffa och begå nya våldshandlingar mot samma offer igen – i all synnerhet som den yttersta förövaren, president Assad, uppenbarligen ska få gå fri. Logiken blir att han ska straffas, men inte avsättas, och civilbefolkningen ska få betala priset.

Konsekvenserna blir oöverblickbara, inte bara för den syriska befolkningen, utan för hela regionen. Vi vet inte mot vilka Assad kommer att ta ut sin hämnd. USA:s riktade anfall kan bli en tändande gnista för ett storskaligt krig i hela regionen.

Justitia et Pax, Kommissionen för Rättvisa och Fred i Stockholms Katolska Stift, uppmanar därför i linje med påven Franciskus att alla krafter riktas in på diplomatiska förhandlingar och dialog och förespråkar att FN:s Säkerhetsråd får spela sin roll fullt ut.

Sr Madeleine Fredell OP, Generalsekreterare, Justitia et Pax, 2013-09-02

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Uttalande från Justitia et Pax, Kommissionen för Rättvisa och Fred i Stockholms Katolska Stift, med anledning av USA:s hot om ett missilangrepp mot Syrien

Kan vi skydda kvinnor, män och barn i Syrien från vidare övergrepp från Assad-regimen genom att slå mot strategiska mål i ett intensivt men riktat och begränsat anfall? USA överväger nu att angripa landet. Detta innan FN:s vapeninspektörer lagt fram sin rapport om det är Assad-regimen som använt kemiska vapen mot sin egen befolkning.

Även om det är långt ifrån bekräftat, tyder mycket på att det är Assad-regimen som stod bakom gasattackerna den 21 augusti då mer än 1 400 människor dog. Det är ett brott mot internationella överenskommelser att använda kemiska vapen. Men internationell rätt förbjuder också militär vedergällning, om det inte sker i självförsvar. En intervention från USA är lika olaglig enligt folkrätten.

”Det tilltagande våldet i ett krig mellan bröder och systrar, massakrer och illdåd som vi alla har kunnat se fruktansvärda bilder av under de senaste dagarna, driver mig att än en gång höja min röst för att vapnen ska tystna. Det är inte konflikten som erbjuder hopp om att lösa problemen, utan snarare förmågan att mötas och föra en dialog.” Så sade påven Franciskus i en appell under Angelusbönen den 25 augusti och i mötet med kung Abdullah II av Jordanien några dagar senare betonade han att ”Dialog och förhandlingar är den enda vägen för att få slut på konflikten och våldet i Syrien.”

Skadan är redan skedd. Landet är sönderslaget av inbördesstrider och miljontals syrier är på flykt undan misär och våld. Vari består då rättfärdigheten att bomba sönder ytterligare delar av landet där det är ofrånkomligt att människor återigen blir lemlästade, hemlösa och får sätta livet till?

Påven Johannes Paulus II hävdade att alla krig är ett misslyckande för mänskligheten. Om president Assad har använt kemiska vapen mot sin egen befolkning har han begått ett brott mot mänskligheten. Han bör i så fall ställas inför rätta vid den internationella brottmålsdomstolen. Men president Assads eventuellt kriminella handlingar rättfärdigar inte att stater i väst ensidigt tar på sig rollen att bestraffa och begå nya våldshandlingar mot samma offer igen – i all synnerhet som den yttersta förövaren, president Assad, uppenbarligen ska få gå fri. Logiken blir att han ska straffas, men inte avsättas, och civilbefolkningen ska få betala priset.

Konsekvenserna blir oöverblickbara, inte bara för den syriska befolkningen, utan för hela regionen. Vi vet inte mot vilka Assad kommer att ta ut sin hämnd. USA:s riktade anfall kan bli en tändande gnista för ett storskaligt krig i hela regionen.

Justitia et Pax, Kommissionen för Rättvisa och Fred i Stockholms Katolska Stift, uppmanar därför i linje med påven Franciskus att alla krafter riktas in på diplomatiska förhandlingar och dialog och förespråkar att FN:s Säkerhetsråd får spela sin roll fullt ut.

Sr Madeleine Fredell OP, Generalsekreterare, Justitia et Pax, 2013-09-02