USA: Katolska röster propagerar för migrationsreform

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

En reform av lagstiftningen om migration i USA lär inte genomföras förrän tidigast i höst och medlemmarna i USA:s kongress har haft sommarledighet. Men under sommaruppehållet har katolska aktivister samlat sina krafter och utövat påtryckning på de valda representanterna. Under det första veckoslutet efter Labor Day har präster i några katolska stift ombetts att predika och fira särskilda mässor eller arrangera evenemang i syfte att undervisa om den katolska kyrkans position i en vittomfattande migrationsreform.

Katolska högskolor och universitet har ombetts att göra detsamma under det sista veckoslutet i september månad. Dessutom arrangerar Catholic Legal Immigration Network (CLINIC) distanskurser och konferenser om migration i olika delar av landet i september och oktober. En av konferenserna hålls utanför Washington D.C. i slutet av september. Den kommer i första hand att erbjuda hjälp i planeringen för hur processen av legalisering av stora grupper ännu illegala migranter ska gå till. En sådan legalisering ingår i det lagförslag (immigration reform bill) som senaten har godkänt.

Representanthuset kan komma att anta lagförslaget under hösten, men det är troligare att den republikanska majoriteten kommer att försöka att bit för bit godkänna mindre lagförslag som har med migration att göra, snarare än det mera omfattande lagförslag som senaten – med demokrater i majoritet – har lagt fram. Under sommaren har man på lokal, regional och nationell nivå riktat sig till katolska medlemmar av representanthuset, och lagt grunden för utökade aktiviteter under hösten.

Catholic News Service 2013-08-29

Läs en presentation och förklaring av 2013 senate immigration bill

Se även tidigare nyhet på Signums hemsida: USA: Kyrkan går in i migrationsdebatten

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

En reform av lagstiftningen om migration i USA lär inte genomföras förrän tidigast i höst och medlemmarna i USA:s kongress har haft sommarledighet. Men under sommaruppehållet har katolska aktivister samlat sina krafter och utövat påtryckning på de valda representanterna. Under det första veckoslutet efter Labor Day har präster i några katolska stift ombetts att predika och fira särskilda mässor eller arrangera evenemang i syfte att undervisa om den katolska kyrkans position i en vittomfattande migrationsreform.

Katolska högskolor och universitet har ombetts att göra detsamma under det sista veckoslutet i september månad. Dessutom arrangerar Catholic Legal Immigration Network (CLINIC) distanskurser och konferenser om migration i olika delar av landet i september och oktober. En av konferenserna hålls utanför Washington D.C. i slutet av september. Den kommer i första hand att erbjuda hjälp i planeringen för hur processen av legalisering av stora grupper ännu illegala migranter ska gå till. En sådan legalisering ingår i det lagförslag (immigration reform bill) som senaten har godkänt.

Representanthuset kan komma att anta lagförslaget under hösten, men det är troligare att den republikanska majoriteten kommer att försöka att bit för bit godkänna mindre lagförslag som har med migration att göra, snarare än det mera omfattande lagförslag som senaten – med demokrater i majoritet – har lagt fram. Under sommaren har man på lokal, regional och nationell nivå riktat sig till katolska medlemmar av representanthuset, och lagt grunden för utökade aktiviteter under hösten.

Catholic News Service 2013-08-29

Läs en presentation och förklaring av 2013 senate immigration bill

Se även tidigare nyhet på Signums hemsida: USA: Kyrkan går in i migrationsdebatten