Benedictus XVI saknade sin bror denna jul

Den 93-årige påven emeritus Benedictus XVI plågas, enligt sin privatsekreterare ärkebiskop Georg Gänswein, av sin broders frånfälle. Hans bror Georg avled i juli vid 96 års ålder. ”Förlusten av brodern är ett sår, som har orsakat smärta under denna jul”, sade Gänswein på torsdagen till webbsidan Vatican News. ”Men Benedictus har också sagt att han har upplevt tröst från Herren – i förvissningen om att hans broder lever i Hans omfamning.”

Den nyligen tilländalupna julen var den första som den tidigare påven, som hade vuxit upp i Traunstein, hade tillbringat utan sin broder. Ändå var Georg Ratzinger ”på ett särskilt sätt närvarande”, sade Gänswein. ”Till exempel lyssnade vi till CD-skivor, inte bara Bachs Juloratorium utan även julkonserterna med Regensburger Domspatzen – den kör som leddes av Georg Ratzinger.”

Vardagen går återigen sin gilla gång för 93-åringen, berättar privatsekreteraren. ”Den dagliga rytmen är densamma, även om antalet besök har minskat rejält. Benedictus följer nyheterna via TV, och han delar vår oro för pandemin och även för vad som sker i världen och för alla de människor som avlider på grund av viruset. Även bland hans bekanta har covid-19 skördat dödsoffer.”

Till kroppen är Benedictus XVI försvagad. Han går endast med rollator och han gör flera pauser, sade Gänswein. ”Men varje eftermiddag går vi ändå ut i Vatikanens trädgårdar, trots kylan. Varje dag firar jag den heliga mässan, och han koncelebrerar sittande. För den dagliga bönen har jag skrivit ut förstorad text, så att han bättre skall kunna följa med i tidebönerna. Vi äter också alltfort tillsammans, så som vi alltid har gjort.”

Då vaccinationskampanjen mot corona inleddes i Vatikanstaten, vaccinerades även Benedictus XVI och hans närmaste krets. Ett skäl är också de besökare som kyrkans tidigare överhuvud fortfarande tar emot. Georg Ratzinger, som avled vid 96 års ålder i Regensburg den 1 juli, var den sista av den förre påvens närmaste anhöriga. Kort före hans död besökte Benedictus XVI honom i Regensburg.

Kathpress 2021-01-14

Detta är en nyhetstext.