Haiti lider fortfarande av jordbävningen för 10 år sedan

Ännu 10 år efter den svåraste jordbävningen i Nord- och Sydamerikas historia behöver det karibiska landet Haiti fortfarande hjälp utifrån. De jesuiter som är verksamma i Haiti varnar i en aktuell rapport för en ”djupgående kris”, som pågår i det haitiska samhället sedan flera decennier och som har nått ”en omfattning som man idag inte kan föreställa sig”. Jesuitorden anser också att det ligger en fara i den känsla av hopplöshet som drabbar befolkningen på grund av osäkerheten, kaos och lidanden, allt enligt den katolska nyhetsbyrån Fides. Jesuiterna vädjar till både nationella och internationella aktörer om att ”de med iakttagande av demokratiska grundprinciper skall fatta relevanta beslut för att bidra till att rädda detta land”.

Det förhandenvarande nödläge går enligt jesuiterna tillbaka på jordbävningskatastrofen den 12 januari 2010, men även på att institutioner och grundläggande värderingar ”som vår kollektiva existens bygger på” har brutit samman. Den aktuella tragedin är ”ett resultat av mänskligt agerande, och därför kan en utväg ur krisen och en bättre framtid möjliggöras genom vårt lands söners och döttrars aktiva agerande”, heter det i rapporten

Både politiker och vanliga medborgare i Haiti uppmanas till att ”minnas landets rika kultur och unika historia, och se nya skäl till hopp och mod, så att drömmen om ett nytt Haiti kan förverkligas”, enligt jesuiterna, som även påminner om den haitiska självständighetsrörelsen från år 1804.

Jordbävningskatastrofen den 12 januari 2010 ledde till enorma skador i Haitis huvudstad Port-au-Prince. Ungefär 220 000 personer omkom, och 2,3 miljoner haitier förlorade sina hem som en följd av naturkatastrofen.

Haiti befinner sig sedan månader i en spiral av kriser och strejker. Nyligen ledde en omstridd polisstrejk till oroligheter. För närvarande kräver oppositionsledarna att den sittande presidenten Jovenel Moise skall avgå, och att val skall utse ett nytt parlament istället för det som upplöstes för ett år sedan.

Coronakrisen har även lett till ett ekonomiskt sammanbrott, som Haiti ännu inte har hämtat sig från. Nära hälften av befolkningen är, enligt de senaste uppskattningarna, beroende av bistånd från FN:s kontor för samordning av humanitär hjälp (UN OCHA). På grund av pandemin saknar ungefär 4,2 miljoner människor försörjning.

Red. 2021-01-18

Detta är en nyhetstext.