Benedictus XVI skriver att han är på ”pilgrimsresa hem”

I ett ovanligt brev skrivet av Benedictus XVI säger den pensionerade påven att han är i sitt livs slutfas.

”Jag kan bara säga att så här på slutet av en långsamt avtagande fysiskt styrka är jag på pilgrimsresa hem”, skriver Benedictus bland annat i brevet som publicerades på onsdagen i den italienska dagstidningen Corriere della Sera. Han skriver vidare att ”det är en stor nåd för mig att vara omgiven på denna sista sträcka på vägen av en kärlek och godhet som jag aldrig hade kunnat föreställa mig.”

Benedictus adresserar brevet till den italienska journalisten Massimo Franco som tagit på sig ansvaret att för den pensionerade påven presentera läsarbrev som uttrycker oro och frågor om den tidigare påvens hälsa så här fem år efter hans avgång som påve.

I brevet, publicerat på första sidan av Corriere della Sera, säger Benedictus att han har blivit rörd av att förstå att så många läsare har velat ”veta hur jag har tillbringat denna sista del av mitt liv”. Han säger att han ser frågorna och omsorgen från läsarna som ett uttryck för den kärlek han har fått erfara och som ”en vägledning” på hans sista fas i livet: ”På grund av detta kan jag inte vara annat än tacksam och från min sida försäkrar jag er alla om mina böner. Många hälsningar.”

Catholic News Agency, 2018-02-07