Sant’Egidio firar 50-årsjubileum

Den katolska kommuniteten Sant’Egidio, en världsomspännande organisation, grundades den 7 februari 1968 i Rom av elever och studenter, som genom gemensamt böneliv ville göra en insats för fred och för de fattiga. På lördagskvällen den 10 februari kommer kommuniteten fira en gemensam gudstjänst i påvens biskopskyrka, Lateranbasilikan, och ha en mottagning för att fira sin grundläggning. Grundaren, historikern Andrea Riccardi, var länge president för kommuniteten.

Med Rom som utgångspunkt bredde denna lekmannaorganisation ut sig långt utanför Italiens gränser. Idag finns det grupper i 70 länder, bland annat i Österrike, Schweiz och Tyskland. Enligt egna uppgifter har Sant’Egidio för närvarande omkring 60 000 medlemmar. ”Vi gläder oss över att vi under alla dessa år kunna hjälpa så många andra människor att upptäcka Evangeliet”, säger den nuvarande presidenten, Marco Impagliazzo.

Redan från första början utvidgade kommuniteten sitt engagemang för eftersatta elever i Rom till att även omfatta andra sociala områden. I det inbegreps insatser för hemlösa, ensamstående äldre människor, samt det politiska och praktiska engagemanget för flyktingar, Hit hör också det politiska och praktiska arbetet med förmedlingsåtgärder i krigs- och konfliktområden, liksom insatser för medicinering för aidssjuka och undernärda människor. Sant’Egidio blev känd för sin framgångsrika medling i en fredsuppgörelse 1992 i inbördeskriget i Mozambique.

Tillsammans med den evangeliska kyrkan i Italien har Sant’Egidio sedan några år gjort insatser speciellt för migranter och flyktingar i Europa. Man har slutit särskilda avtal med den italienska regeringen om särskilda finansierade humanitära korridorer. Därigenom har man lyckats legalt och med säkerhet få in särskilt utsatta flyktingar till Italien med flyg. Utöver detta har medlemmarna i kommuniteten vårdat sig om integrationen av dem.

Någon tid efter grundandet samlades kommuniteten i Rom i kyrkan Sant’Egidio i stadsdelen Trastevere, av vilken den fått sitt namn. Organisationens högkvarter ligger i ett renoverat kloster bredvid kyrkan. Varje kväll samlas medlemmar och vänner till organisationen till gemensam aftonbön, men på grund av tillströmningen har man tvingats flytta över verksamheten till den närliggande basilikan Santa Maria in Trastevere. Andlig ledare är ärkebiskopen Vincenzo Paglia. Kommuniteten är därtill känd för sina regelbundna träffar för internationell fred.

Kathpress 2018-02-09

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Specialpris för nya prenumeranter!

250 kr för 8 nr (ord.pris 400kr)

Den katolska kommuniteten Sant’Egidio, en världsomspännande organisation, grundades den 7 februari 1968 i Rom av elever och studenter, som genom gemensamt böneliv ville göra en insats för fred och för de fattiga. På lördagskvällen den 10 februari kommer kommuniteten fira en gemensam gudstjänst i påvens biskopskyrka, Lateranbasilikan, och ha en mottagning för att fira sin grundläggning. Grundaren, historikern Andrea Riccardi, var länge president för kommuniteten.

Med Rom som utgångspunkt bredde denna lekmannaorganisation ut sig långt utanför Italiens gränser. Idag finns det grupper i 70 länder, bland annat i Österrike, Schweiz och Tyskland. Enligt egna uppgifter har Sant’Egidio för närvarande omkring 60 000 medlemmar. ”Vi gläder oss över att vi under alla dessa år kunna hjälpa så många andra människor att upptäcka Evangeliet”, säger den nuvarande presidenten, Marco Impagliazzo.

Redan från första början utvidgade kommuniteten sitt engagemang för eftersatta elever i Rom till att även omfatta andra sociala områden. I det inbegreps insatser för hemlösa, ensamstående äldre människor, samt det politiska och praktiska engagemanget för flyktingar, Hit hör också det politiska och praktiska arbetet med förmedlingsåtgärder i krigs- och konfliktområden, liksom insatser för medicinering för aidssjuka och undernärda människor. Sant’Egidio blev känd för sin framgångsrika medling i en fredsuppgörelse 1992 i inbördeskriget i Mozambique.

Tillsammans med den evangeliska kyrkan i Italien har Sant’Egidio sedan några år gjort insatser speciellt för migranter och flyktingar i Europa. Man har slutit särskilda avtal med den italienska regeringen om särskilda finansierade humanitära korridorer. Därigenom har man lyckats legalt och med säkerhet få in särskilt utsatta flyktingar till Italien med flyg. Utöver detta har medlemmarna i kommuniteten vårdat sig om integrationen av dem.

Någon tid efter grundandet samlades kommuniteten i Rom i kyrkan Sant’Egidio i stadsdelen Trastevere, av vilken den fått sitt namn. Organisationens högkvarter ligger i ett renoverat kloster bredvid kyrkan. Varje kväll samlas medlemmar och vänner till organisationen till gemensam aftonbön, men på grund av tillströmningen har man tvingats flytta över verksamheten till den närliggande basilikan Santa Maria in Trastevere. Andlig ledare är ärkebiskopen Vincenzo Paglia. Kommuniteten är därtill känd för sina regelbundna träffar för internationell fred.

Kathpress 2018-02-09

Specialpris för nya prenumeranter!

250 kr för 8 nr (ord.pris 400kr)