Heliga stolen sänder delegation till OS i Pyeongchang

Nyheten har inte gjort mycket väsen av sig, men det är ändå en premiär. En delegation från Heliga stolen har flugit till Pyeongchang i Sydkorea, där de Olympiska vinterspelen hålls fram till den 25 februari.

Vatikanens delegation leds av Melchor Sánchez de Toca y Alameda, andresekreterare i det påvliga kulturrådet, och ansvarig för sporten. Denne spanske prelat, själv maratonlöpare, är medlem av och ledare för Athletica Vaticana. Athletica Vaticana, som bildades år 2017 är ett lag sammansatt av lekfolk, präster och ordensfolk i Vatikanen, män och kvinnor, mellan 20 och 60 år gamla. Apotekare, schweizergardister, journalister, brandmän, prelater i Kurian. De tävlar i de påvliga färgerna, gult och vitt, ”för att utöva sport i dess helhet, inklusive dess andliga dimension”. Men även för att gynna konkreta solidaritetsaktiviteter.

”Vatikanens idrottare” kan inte delta aktivt i tävlingarna, men en vatikansk närvaro i Sydkorea är verkligen inte något skämt. Också i Rio de Janeiro, år 2016, deltog Vatikanen, som särskilt inbjuden i de Olympiska spelens öppningsceremoni. Som ett tecken på vänskap har monsignore Sanchez överlämnat en tröja från laget Athletica Vaticana till IOK:s ordförande Thomas Bach, och en tröja till de koreanska idrottarna. Delegationen från Vatikanen deltog även, som observatörer, i det olympiska möte som hölls 5–7 februari. Vår närvaro är ”frukten av tålmodigt arbete och av kontakter som har knutits med IOK”, förklarar monsignore Sanchez i en intervju i Osservatore romano, Vatikanens dagstidning.

Vatikanens deltagande skulle kunna gynna fredssträvandena på den koreanska halvön

Vatikanen har nämligen under många år intresserat sig för sport, för dess dygder, dess teologiska värde i frälsningshistorien, och för den roll som sporten kan spela för att gynna fred och förståelse mellan människor samt även personlig utveckling. När Johannes Paulus II valdes till påve, uppmärksammades han för sin atletiska fysik, och han blev känd för sin vurm för skidåkning och bergsklättring. Han underströk att sport är ett ”tidens tecken”, som kan tolka mänskilghetens nya strävanden”.

Red. 2018-02-10

Källa: Église catholique, länk här