Biden upprepar sitt stöd för abort utan tidsgräns

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Förre amerikanske vicepresidenten Joe Biden bekräftade sitt stöd för skattefinansierade aborter utan övre tidsgräns i söndagskvällens tevedebatt med senator Bernie Sanders, motståndaren i demokraternas pågående primärval. Det var när Biden tillkännagav att han ska välja en kvinna som sin vicepresidentkandidat om han blir nominerad som Sanders angrep Biden för att ha stött det så kallade Hyde-tillägget. Det är en särskild lagstiftning som stoppat offentlig finansiering av aborter inom programmet som kallas Medicaid, det vill säga offentligt finansierad sjukvård för låginkomsttagare och fattiga.

Biden, som nyligen i en reklamfilm har berättat öppet om sin katolska tro, replikerade att han absolut inte stöder Hyde-tillägget utan att han nu i stället vill utsträcka den offentliga finansieringen av sjukvården till alla, och inte som hittills endast till låginkomsttagare, och att det då ”inte är tal om att tillåta ett krav som Hyde att vara kvar”. Sanders förklarade sig nöjd med Bidens svar.

I debatten gick Biden sedan ett steg längre och lovade att han, om han blir president, ska verka för att dagens amerikanska regler för abort, som bland annat möjliggör abort fram till barnets födelse, skrivs in i lagen så att villkoren för abort inte blir beroende av Högsta domstolens domar, så som varit fallet sedan 1973 då Högsta domstolen i ett uppmärksammat fall – Roe mot Wade – förklarade abort utan tidsgränser vara i enlighet med landets konstitution. Biden tillade att en av landets stora organisationer som verkar för totalt fri abort, utan åldersgränser (kallad NARAL) i en genomgång nyligen har betecknat honom som 100 procent i linje med organisationens krav.

Trots det klara budskapet i tevedebatten har Joe Bidens inställning till abortpolitiken växlat genom åren. År 1973 stödde han Högsta domstolens beslut för att 1974 säga att det ”gick för långt”. Senare som senator, 1984, stödde han den dåvarande republikanske presidenten Ronald Reagans så kallade Mexico City-policy – den som Donald Trump återinförde i amerikansk biståndspolitik häromåret – som förbjuder amerikanska biståndsmedel att finansiera aborter i andra länder. Då stödde han också Hyde-tillägget. År 1981 stödde han införandet av ett tillägg till konstitutionen som skulle ge delstaterna rätt att avvika från Roe mot Wade-domen, bara för att året efteråt vara emot ett sådant tillägg. När han 2008 kandiderade som vicepresident till Barack Obama uttalade han både ett stöd för Roe mot Wade-domen, och senare det året ett stöd för någon form av begränsning av abortmöjligheten från och med graviditetens sjunde månad. Och i detta års presidentkampanj vill han som sagt kodifiera Roe mot Wade-linjen i federal lag.

I det demokratiska partiets primärval återstår tre kandidater: vid sidan av Joe Biden, 77, och Bernie Sanders, 79, finns också den 39-åriga kongressledamoten Tulsi Gabbard, som enda kvinna, kvar i kampanjen. Men hon har av demokraternas partiorganisation uteslutits från de sista tevedebatterna.

Catholic News Agency, 2020-03-16

Detta är en nyhetstext.

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Förre amerikanske vicepresidenten Joe Biden bekräftade sitt stöd för skattefinansierade aborter utan övre tidsgräns i söndagskvällens tevedebatt med senator Bernie Sanders, motståndaren i demokraternas pågående primärval. Det var när Biden tillkännagav att han ska välja en kvinna som sin vicepresidentkandidat om han blir nominerad som Sanders angrep Biden för att ha stött det så kallade Hyde-tillägget. Det är en särskild lagstiftning som stoppat offentlig finansiering av aborter inom programmet som kallas Medicaid, det vill säga offentligt finansierad sjukvård för låginkomsttagare och fattiga.

Biden, som nyligen i en reklamfilm har berättat öppet om sin katolska tro, replikerade att han absolut inte stöder Hyde-tillägget utan att han nu i stället vill utsträcka den offentliga finansieringen av sjukvården till alla, och inte som hittills endast till låginkomsttagare, och att det då ”inte är tal om att tillåta ett krav som Hyde att vara kvar”. Sanders förklarade sig nöjd med Bidens svar.

I debatten gick Biden sedan ett steg längre och lovade att han, om han blir president, ska verka för att dagens amerikanska regler för abort, som bland annat möjliggör abort fram till barnets födelse, skrivs in i lagen så att villkoren för abort inte blir beroende av Högsta domstolens domar, så som varit fallet sedan 1973 då Högsta domstolen i ett uppmärksammat fall – Roe mot Wade – förklarade abort utan tidsgränser vara i enlighet med landets konstitution. Biden tillade att en av landets stora organisationer som verkar för totalt fri abort, utan åldersgränser (kallad NARAL) i en genomgång nyligen har betecknat honom som 100 procent i linje med organisationens krav.

Trots det klara budskapet i tevedebatten har Joe Bidens inställning till abortpolitiken växlat genom åren. År 1973 stödde han Högsta domstolens beslut för att 1974 säga att det ”gick för långt”. Senare som senator, 1984, stödde han den dåvarande republikanske presidenten Ronald Reagans så kallade Mexico City-policy – den som Donald Trump återinförde i amerikansk biståndspolitik häromåret – som förbjuder amerikanska biståndsmedel att finansiera aborter i andra länder. Då stödde han också Hyde-tillägget. År 1981 stödde han införandet av ett tillägg till konstitutionen som skulle ge delstaterna rätt att avvika från Roe mot Wade-domen, bara för att året efteråt vara emot ett sådant tillägg. När han 2008 kandiderade som vicepresident till Barack Obama uttalade han både ett stöd för Roe mot Wade-domen, och senare det året ett stöd för någon form av begränsning av abortmöjligheten från och med graviditetens sjunde månad. Och i detta års presidentkampanj vill han som sagt kodifiera Roe mot Wade-linjen i federal lag.

I det demokratiska partiets primärval återstår tre kandidater: vid sidan av Joe Biden, 77, och Bernie Sanders, 79, finns också den 39-åriga kongressledamoten Tulsi Gabbard, som enda kvinna, kvar i kampanjen. Men hon har av demokraternas partiorganisation uteslutits från de sista tevedebatterna.

Catholic News Agency, 2020-03-16

Detta är en nyhetstext.