Biskop om förödande EU-investeringar i Guatemala

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Den katolske biskopen Álvaro Ramazzini från Guatemala besöker Stockholm den 15–18 september. Under sitt besök i Stockholm deltar biskop Ramazzini i ett öppet seminarium om mänskliga rättigheter i Guatemala, som ordnas på Ersta Diakoni & Konferens i morgon kväll, torsdag den 15 september. Ramazzini är inbjuden av Kristna Fredsrörelsen som arbetar för att stödja människorättsförsvarare i bland annat Guatemala och södra Mexiko. I dag, onsdagen den 14 september, höll biskopen en presskonferens i Brüssel om situationen i Guatemala.

Den katolska kyrkan i Guatemala kräver att EU i större utsträckning ska beakta mänskliga rättigheter när investeringar görs i det centralamerikanska landet. EU bör verka för att både urbefolkningens rättigheter skyddas och internationella arbetsrättskonventioner iakttas. Det begärde biskop Álvaro Ramazzini (från stiftet San Marcos i Guatemala) på onsdagen, den 14 september, vid en presskonferens i Brüssel. Biskopen, som också är ordförande för biståndsorganisationen Caritas i Guatemala, uttryckte sin oro över att frihandelsavtalet mellan EU och Guatemala främjar en nyliberal ekonomisk politik, vilken har lett till ökad fattigdom under de senaste åren.

Ramazzini berättade att bland andra italienska och spanska energiföretag är verksamma i Guatemala och att deras verksamhet har gett upphov till bitvis våldsamma protester från ortsbefolkningen. Dessutom äger pensionsfonder i flera EU-länder andelar i kanadensiska företag, som har brutit guld, silver och nickel i Guatemala och som i samband därmed har förorsakat omfattande skador på miljön.

Den nuvarande lagstiftningen i Guatemala innebär knappast något skydd för den lokala befolkningen, utan den gynnar endast utländska investerare, hävdar biskopen. De utländska företagen tillför visserligen visst kapital genom skatter, men bidrar ändå knappast till en förbättring av ekonomin och de sociala förhållandena i landet.

Ramazzini underströk att strukturella reformer är nödvändiga om den växande klyftan mellan fattiga och rika i Guatemala ska kunna minskas. För närvarande lever 60 procent av landets befolkning i fattigdom. 40 procent lever i extrem fattigdom. I urbefolkningen är nästan alla barn undernärda. Allt fler människor försöker därför utvandra till Mexiko eller till USA, trots att i synnerhet USA som regel skickar tillbaka ekonomiska flyktingar till sina hemländer.

Red; Kathpress

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Den katolske biskopen Álvaro Ramazzini från Guatemala besöker Stockholm den 15–18 september. Under sitt besök i Stockholm deltar biskop Ramazzini i ett öppet seminarium om mänskliga rättigheter i Guatemala, som ordnas på Ersta Diakoni & Konferens i morgon kväll, torsdag den 15 september. Ramazzini är inbjuden av Kristna Fredsrörelsen som arbetar för att stödja människorättsförsvarare i bland annat Guatemala och södra Mexiko. I dag, onsdagen den 14 september, höll biskopen en presskonferens i Brüssel om situationen i Guatemala.

Den katolska kyrkan i Guatemala kräver att EU i större utsträckning ska beakta mänskliga rättigheter när investeringar görs i det centralamerikanska landet. EU bör verka för att både urbefolkningens rättigheter skyddas och internationella arbetsrättskonventioner iakttas. Det begärde biskop Álvaro Ramazzini (från stiftet San Marcos i Guatemala) på onsdagen, den 14 september, vid en presskonferens i Brüssel. Biskopen, som också är ordförande för biståndsorganisationen Caritas i Guatemala, uttryckte sin oro över att frihandelsavtalet mellan EU och Guatemala främjar en nyliberal ekonomisk politik, vilken har lett till ökad fattigdom under de senaste åren.

Ramazzini berättade att bland andra italienska och spanska energiföretag är verksamma i Guatemala och att deras verksamhet har gett upphov till bitvis våldsamma protester från ortsbefolkningen. Dessutom äger pensionsfonder i flera EU-länder andelar i kanadensiska företag, som har brutit guld, silver och nickel i Guatemala och som i samband därmed har förorsakat omfattande skador på miljön.

Den nuvarande lagstiftningen i Guatemala innebär knappast något skydd för den lokala befolkningen, utan den gynnar endast utländska investerare, hävdar biskopen. De utländska företagen tillför visserligen visst kapital genom skatter, men bidrar ändå knappast till en förbättring av ekonomin och de sociala förhållandena i landet.

Ramazzini underströk att strukturella reformer är nödvändiga om den växande klyftan mellan fattiga och rika i Guatemala ska kunna minskas. För närvarande lever 60 procent av landets befolkning i fattigdom. 40 procent lever i extrem fattigdom. I urbefolkningen är nästan alla barn undernärda. Allt fler människor försöker därför utvandra till Mexiko eller till USA, trots att i synnerhet USA som regel skickar tillbaka ekonomiska flyktingar till sina hemländer.

Red; Kathpress