Försoning mellan Vatikanen och SSPX?

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Den franska dagstidningen Le Figaro och den italienska dagstidningen La Stampa skriver i dag, tisdag 13/9, att en möjlig försoning mellan Vatikanen och det traditionalistiska Piusbrödraskapet (SSPX) nu kan vara på gång. I morgon förmiddag, onsdag 14/9, ska ledaren för Piusbrödraskapet, Bernard Fellay och hans två närmaste medarbetare, träffa chefen för Troskongregationen i Rom, kardinal Joseph Levada. Enligt uppgifter kommer kardinal Levada att överlämna ett 2 sidor långt dokument som godkänts av påven Benedictus XVI och som innehåller de villkor som kyrkans ledning ställer på SSPX för en möjlig försoning.

Troskongregationens nya dokument bygger på de samtal i olika teologiska frågor som under nästan två år har förts mellan teologer från Vatikanen och från SSPX. Dokumentet ska enligt uppgifter endast handla om vissa särskilt centrala frågor, i synnerhet förståelsen av Andra Vatikankonciliets ställningstaganden när det gäller religionsfrihet, ekumenik och kyrkosyn. Frågor av mindre teologisk vikt där Vatikanen och SSPX har skilda uppfattningar tas däremot inte upp i dokumentet. Om SSPX är beredda att acceptera de av Troskongregationen uppställda villkoren ska Vatikanen presentera en kyrkorättslig lösning på hur gruppen ska kunna inlemmas i den katolska kyrkan.

Både Jean-Marie Guenois på Le Figaro och Andrea Torniellei på La Stampa skriver att det är mycket osannolikt att Bernard Fellay redan imorgon, onsdag, ger ett omedelbart svar på Troskongregationens dokument. I Vatikanen förväntar man sig inte heller ett omedelbart svar från SSPX, utan ”ett svar inom rimlig tid”, som Andrea Tornielli uttrycker saken. Tornielli skriver i sin artikel att relationen mellan lefebvrianerna och den Heliga stolen nu har nått ”a point of no return”, där det avgörs om splittringen mellan Rom och SSPX blir bestående eller inte. Somliga bedömare tror att Vatikanens nya dokument kommer att leda till en splittring av SSPX i en grupp som kommer att acceptera Vatikanens lösningsförslag och en grupp som inte gör det.

Piusbrödraskapet grundades 1969 av den franske ärkebiskopen Marcel Lefebvre (d. 1991) i reaktion mot några centrala delar av de beslut som togs vid Andra Vatikankonciliet (1962-1965). I januari 2009 upphävde påven exkommunikationen av de fyra biskoparna i SSPX.  En av de fyra var den Förintelseförnekande Richard Williamson, vilket ledde till en massiv proteststorm. I efterhand krävde Vatikanen att Williamson skulle ta tillbaka sina uttalanden om Förintelsen och påven har i sin intervjubok ”Världens ljus” nyligen förklarat att Vatikanens hantering av ärendet var ”en härdsmälta” och han inte skulle ha upphävt exkommunikationen av Williamson om han känt till dennes uttalanden.

Red.

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Den franska dagstidningen Le Figaro och den italienska dagstidningen La Stampa skriver i dag, tisdag 13/9, att en möjlig försoning mellan Vatikanen och det traditionalistiska Piusbrödraskapet (SSPX) nu kan vara på gång. I morgon förmiddag, onsdag 14/9, ska ledaren för Piusbrödraskapet, Bernard Fellay och hans två närmaste medarbetare, träffa chefen för Troskongregationen i Rom, kardinal Joseph Levada. Enligt uppgifter kommer kardinal Levada att överlämna ett 2 sidor långt dokument som godkänts av påven Benedictus XVI och som innehåller de villkor som kyrkans ledning ställer på SSPX för en möjlig försoning.

Troskongregationens nya dokument bygger på de samtal i olika teologiska frågor som under nästan två år har förts mellan teologer från Vatikanen och från SSPX. Dokumentet ska enligt uppgifter endast handla om vissa särskilt centrala frågor, i synnerhet förståelsen av Andra Vatikankonciliets ställningstaganden när det gäller religionsfrihet, ekumenik och kyrkosyn. Frågor av mindre teologisk vikt där Vatikanen och SSPX har skilda uppfattningar tas däremot inte upp i dokumentet. Om SSPX är beredda att acceptera de av Troskongregationen uppställda villkoren ska Vatikanen presentera en kyrkorättslig lösning på hur gruppen ska kunna inlemmas i den katolska kyrkan.

Både Jean-Marie Guenois på Le Figaro och Andrea Torniellei på La Stampa skriver att det är mycket osannolikt att Bernard Fellay redan imorgon, onsdag, ger ett omedelbart svar på Troskongregationens dokument. I Vatikanen förväntar man sig inte heller ett omedelbart svar från SSPX, utan ”ett svar inom rimlig tid”, som Andrea Tornielli uttrycker saken. Tornielli skriver i sin artikel att relationen mellan lefebvrianerna och den Heliga stolen nu har nått ”a point of no return”, där det avgörs om splittringen mellan Rom och SSPX blir bestående eller inte. Somliga bedömare tror att Vatikanens nya dokument kommer att leda till en splittring av SSPX i en grupp som kommer att acceptera Vatikanens lösningsförslag och en grupp som inte gör det.

Piusbrödraskapet grundades 1969 av den franske ärkebiskopen Marcel Lefebvre (d. 1991) i reaktion mot några centrala delar av de beslut som togs vid Andra Vatikankonciliet (1962-1965). I januari 2009 upphävde påven exkommunikationen av de fyra biskoparna i SSPX.  En av de fyra var den Förintelseförnekande Richard Williamson, vilket ledde till en massiv proteststorm. I efterhand krävde Vatikanen att Williamson skulle ta tillbaka sina uttalanden om Förintelsen och påven har i sin intervjubok ”Världens ljus” nyligen förklarat att Vatikanens hantering av ärendet var ”en härdsmälta” och han inte skulle ha upphävt exkommunikationen av Williamson om han känt till dennes uttalanden.

Red.